Pörssin toimijat

Pörssin toiminnan järjestämisessä tärkeässä osassa toimivat jaostot, tiimit, toimihenkilöt ja aktiivit. He mahdollistavat entistä laadukkaamman ja monipuolisemman tarjonnan kaikille Pörssin jäsenille. Jaostojen ja toimihenkilöpestien kautta avautuu myös enemmän mahdollisuuksia päästä syvemmälle mukaan yhdistyksen toimintaan. Samalla pääset myös itse oppimaan ja kehittymään vuoden aikana.

Vaikka sinulla ei olisikaan pestiä jaostossa tai toimihenkilönä, voit olla mukana Pörssin toiminnassa tekemässä ja järjestämässä. Erilaisista aktiivihommista, tiimikokouksista, pestihauista ja kertaluontoisista tehtävistä ilmoitamme Facebookissa Henkilöstöpörssi-ryhmässä. Käy liittymässä – apukäsille on aina tarvetta!

 

Pörssi Allstars

Kopojaosto

Kopojaoston tehtävänä on huolehtia pörssiläisten edunvalvonnasta, kuten koulutuksen laadusta. Kopojaostoon kuuluu kuusi oppiainevastaavaa ja kolme tiedekuntaneuvoston hallopediä (hallinnon opiskelijaedustajaa) ja heidän varajäsenensä, kolme koulutuksen kehittämisryhmän (KKR) opiskelijaedustajaa sekä korkeakoulupoliittinen vastaava eli kopo. Opiskelijaedustajat osallistuvat erilaisten vastuuelimien kokouksiin vieden niihin opiskelijoiden näkökulmaa. Lisäksi jaosto informoi muita opiskelijoita heitä koskevista päätöksistä ja pyrkii saamaan aikaan keskustelua. Oppiainevastaavat myös pitävät säännöllisesti yhteyttä oman oppiaineensa henkilökuntaan.

Hung Ly – viestinnän johtaminen

Minttu Nieminen – markkinointi

Ella Mäkinen – johtaminen

Kalle Saarelma – taloustiede

Ronja Mäki-Leppilampi – laskentatoimi

Roosa Hietanen – International Master’s Programmes

 

Yrityssuhdejaosto

Yrityssuhdejaosto on hallituksen yrityssuhdevastaavien oikea käsi, jonka tehtävänä on huolehtia pörssiläisten eduista yhdessä yrkkien kanssa. Jaosto tekee yhteistyösopimuksia rinneriehaan sekä vuosijuhlille, ja vastaa haalarimainoksista sekä Sinisen Pörssin etuohjelmasta. Jaostossa toimiminen mahdollistaa kontaktien luomisen yritysmaailmaan ja antaa oman alan työkokemusta jo opiskeluaikana.

 

Tapahtumajaosto

Tapahtumajaoston tehtävänä on auttaa tapahtumavastaavia Pörssin tapahtumien organisoinnissa ja toteuttamisessa. Jaoston vastuulle kuuluu erityisesti sitsien ja lipunmyyntien järjestäminen sekä fuksiaisten suunnittelu. Jaoston jäsenet pääsevät paitsi kehittämään nykyisiä, myös luomaan uusia tapahtumakonsepteja. Tapahtumajaostoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tapahtumajaosto@porssiry.fi.

 

Sopojaosto

Liikuntajaosto vaihtui vuodelle 2020 sopojaostoksi, joka kattaa hyvinvoinnin, liikunnan, ympäristöasiat ja kansainvälisyyden.

Sopojaosto toimii yhteistyössä sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa toteuttaen Pörssille huikeita kokemuksia hyvinvoinnin, liikunnan, ympäristöasioiden ja kansainvälisyyden parissa. Rutiininomaisiin tehtäviin kuuluu viikoittaisten vakiovuorojen suunnittelu ja pyörittäminen, jossa on tärkeää huolehtia salien varauksista, varusteiden kunnosta sekä vuoroista tiedottamisesta näiden lisäksi sopojaosto järjestää viikottain erilaisia tapahtumia hyvinvointiin, kansainvälisyyteen ja ympäristöön liittyen. Sopojaosto järjestävät myös mitä monipuolisempia liikuntakokeiluja ja ideoivat sekä toteuttavat sopon avustuksella liikuntapainotteisia excuja sekä hyvinvointitapahtumia. Sopojaosto voit ottaa yhteyttä sähköpostitse .

 

Mediajaosto

Mediajaosto toimii päätoimittajan ja viestintävastaavan apuna. Jaostolaisten tehtäviin kuuluvat valokuvaaminen, grafiikoiden ja bannerien tekeminen sekä sisällön tuottaminen Pörssin sosiaalisen median kanaviin ja blogiin. Yhdessä toistensa kanssa jaosto toteuttaa myös erilaisia markkinointikampanjoita.

Roosa Sormunen

 

Taloustoimija

Taloustoimija avustaa talousvastaavaa Pörssin talouden hoidossa muun muassa budjetoinnin, myyntilaskutuksen ja kirjanpidon parissa. Taloustoimija saa käytännönläheistä kokemusta taloushallinnon tehtävistä, mistä on hyötyä tulevaisuudessa niin opinnoissa kuin työelämässäkin.

Sara Gustafsson

 

Sijotuskerhon vetäjät

Jos olet kiinnostunut sijoittamisesta,vaurastumisesta tai yhdessäolosta samanhenkisten ihmisten seurassa, sijoituskerhon toiminta on tehty juuri sinulle. Sijoituskerhossa ei ole väliä oletko kokenut pörssihai suurella salkulla vai pelkästään sijoittamisesta kiinnostunut pörssiläinen. Jokaiselle löytyy kiinnostavia aiheita. Lue lisää sijoituskerhosta ja heidän toiminnastaan täältä.

 

Tiimit ja toimijat

Markkinointitiimi

Markkinointitiimi on kaikille pörssiläisille avoin tiimi, joka vastaa ideoinnista ja sisällöntuotannosta Pörssin eri viestintäkanaviin. Tiimissä kirjoitetaan Pörssikurssia, ideoidaan blogia ja sosiaalista mediaa sekä suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia kampanjoita ja markkinointiprojekteja. Tiimille järjestetään myös markkinointiin liittyviä koulutuksia ja workshopeja. Tiimin kokouksista ja muista tapahtumista sekä erilaisista projekteista kuulet liittymällä Facebookissa Markkinointitiimi-ryhmään.

 

Firmamessutiimi

Firmamessutiimi on vastuussa tammikuussa 2020 järjestettävistä ura- ja rekrytointimessuista eli Firmamessuista. Tiimin vastuualueena on organisoida koko tapahtuma alusta loppuun. Firmamessutiimin tehtäviin kuuluvat mm. tapahtuman käytännön järjestelyjen suunnitelu ja toteutus, yhteistyöyritysten kontaktoiti, messupaikkojen myynti, markkinointi sekä budjetointi. Lisätietoja.

 

JSBE:n markkinointitiimin

Hakijamarkkinointitiimi vastaa uusien hakijoiden houkuttelusta Jyväskylän kauppakorkeakouluun, erityisesti JSBE:n oman Instagram-tilin kautta. Tiimi myös tuottaa ajankohtaista sisältöä ja tiedottaa erinäisistä aiheista kauppiksen somessa. Hakijamarkkinointitiimi näkyy ja kuuluu sosiaalisessa mediassa. Tiimin löydät Instagramista (Jyu_jsbe) ja Facebookista nimellä JSBE Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

Natalia Väänänen

Liinu Tornberg

Elina Pietilä

Iida Kortevaara

Jenna Kuningas

Sofia Patama

 

Koulutuksen kehittämisryhmä

Koulutuksen kehittämisryhmän eli KKR:n tarkoituksena on kehittää kauppakorkeakoulumme opetusta. KKR:ään kuuluu 3 hallopediä eli hallinnon opiskelija edustajaa ja kopo, jotka yhdessä tuovat opiskelijoiden äänen kuuluviin kuukausittaisissa kokouksissa. Opiskelijat toimivat KKR:ssä yhdessä kauppakorkeakoulumme henkilökunnan kanssa ja pohtivat, millä keinoin voidaan varmistaa laadukas opetus kaikille opiskelijoillemme.

Kalle Saarelma

Hung Ly

Elias Tervo

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 3 varsinaista opiskelijajäsentä ja heidän varajäsenensä. Opiskelijat toimivat tiedekuntaneuvostossa hallinnon opiskelijaedustajina eli hallopedeinä. Opiskelijoiden lisäksi tiedekuntaneuvostoon kuuluu professoreja sekä muuhun opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvia henkilöitä. Tiedekuntaneuvosto ohjaa monipuolisesti tiedekunnan toimintaa. Sen tehtäviin kuuluu esimerkiksi tiedekunnan talouden ohjaaminen, koulutuksen kehittäminen sekä opetussuunnitelman hyväksyminen. Tiedekuntaneuvosto käyttää korkeinta päätösvaltaa tiedekunnassa.

Henna Mäkiaho

Jiri Honkala

Riina Eklöv