Yhdenvertaisuus

Pörssi ry:n yhdenvertaisuussuunnittelu

Pörssi ry on laatinut vuonna 2018 yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelma perustuu JYYn kanssa toteutettuun yhdenvertaisuuskyselyyn marraskuussa 2018. Suunnitelmaa tullaan kehittämään tulevaisuudessa yhteistyössä jäsenistön kanssa.

Suunnitelma on nähtävillä seuraavan linkin takana: Pörssin yhdenvertaisuussuunnitelma