Vihreä Pörssi

Pörssi ry:n kestävä kehitys

Pörssi ry on sitoutunut toiminnassaan, Selkkarissaan ja tapahtumissaan noudattamaan omaa kestävän kehityksen strategiaansa.

Strategian kolme kohtaa on luotu työryhmän toimesta vuonna 2019 ja ne on hallituksen kokouksessa hyväksytty osaksi toimintaperiaatteitamme.

Kestävän kehityksen strategiamme löydät alapuolelta.

JYYn opiskelijan ympäristöopas sisältää ympäristöystävällisempään arkeen liittyviä vinkkejä ja yleissivistävää tietoa.

Ympäristöoppaasta voit löytää esimerkiksi reseptejä, tietoa liikkumisen ekologisuudesta sekä apua jätteiden lajitteluun.

 

Kestävä kehitys 

Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry:n toiminnassa 

 

Pörssi ry sitoutuu huomioimaan ja kehittämään toiminnassaan kestävyyttä ekologisella, eettisellä ja taloudellisella osa-alueella.  

 

  1. Toimimme ympäristöystävällisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti jokapäiväisessä toiminnassamme. Samalla mahdollistamme pörssiläisille kestävien valintojen tekemisen.
  2. Oman toiminnan lisäksi pyrimme inspiroimaan ja kannustamaan sekä pörssiläisiä että muita opiskelijoita, yhteistyöyrityksiä ja vaikuttajia toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti.
  3. Edelläkävijänä uudistamme rohkeasti toimintatapoja kohti kestävämpää Pörssiä toimien samalla rohkaisevana esimerkkinä muille. Yhteistyön avulla olemme vaikuttavampia. Pyrimme tekemään yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka toimivat kestävän kehityksen mukaisesti.