Uusi strategia

Millainen Pörssi on tulevaisuudessa?   

Vuosi 2020 on Pörssin nykyisen strategian viimeinen vuosi ja on aika laatia uusi strategia tuleville vuosille. Strategia määrittää yhdistyksen suuntaviivat ja painopisteet tuleville vuosille. Pörssin uusi strategia hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa 2020. 

 

Strategian muodostamista koordinoi työryhmä. Uusi strategia on kuitenkin koko Pörssin yhteinen projekti, johon kaikilla pörssiläisillä on mahdollisuus osallistua esimerkiksi kyselyiden ja workshopien kautta. Jokaisen pörssiläisen panos on tärkeä – opintovuodesta tai aktiivisuudesta riippumatta. Pörssin strategia tulee olemaan jäsentemme näköinen. 

 

Strategiatyöryhmän jäsenet:

 • Sami Wessman (puheenjohtaja) 
 • Jiri Honkala 
 • Johannes Teittinen 
 • Julia Huovila 
 • Katarina Mustonen 
 • Miina Sarén 
 • Siiri Koutola 

 

Strategiatyöryhmä päivittää tälle sivulle ajankohtaiset tiedot prosessin etenemisestä ja tulevista osallistumismahdollisuuksista. 

 

Strategiakysely

Uuden strategian työstäminen etenee ja on tullut aika käynnistää strategiakysely. Kyselyllä kartoitetaan, mitä asioita pörssiläiset pitävät yhdistyksen toiminnassa tärkeinä ja mihin suuntaan yhdistyksen toimintaa tulisi jäsenten mielestä kehittää.

Vastauksia kaivataan kaikilta pörssiläisiltä vuosikurssista tai aktiivisuudesta riippumatta. Uusi strategia tulee olemaan jäsentemme näköinen.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan yksi lippu marraskuussa järjestettäville Pörssi ry:n 52. vuosijuhlille! Vastausaika päättyy sunnuntaina 1.3.

Vastaa kyselyyn tästä.

 

Strategiatyöryhmän muistiot

 

Tapaaminen 10.2.2020 

 • Käytiin läpi työryhmän ajatuksia Pörssin strategiasta 2016-2020 
 • Keskusteltiin uuden strategian tavoitteista ja painopisteistä 
 • Käytiin läpi vanhan strategian kyselypohjaa 
 • Suunniteltiin pörssiläisille suunnattua strategiakyselyä 

 

Tapaaminen 30.1.2020 

 • Käytiin läpi työryhmän jäsenten tekemää taustatutkimusta 
 • Toteutuneen jäsenkyselyn tulokset 
 • Strategian 2016-2020 muistiot ja muut dokumentit 
 • Sidosryhmien strategiat (JYU, Ekonomit, JYY) 
 • Strategian vuosiraportit 
 • Muiden strategiaprosessit 
 • Tarkistettiin strategiaviestinnän tilanne

 

Tapaaminen 20.1.2020 

 • Suunniteltiin strategiaprosessin aikataulua 
 • Suunniteltiin prosessin vaiheita ja niiden aikataulutusta 
 • Kevään aikana toteutetaan pörssiläisille sekä sidosryhmille workshopeja ja kyselyjä 
 • Työryhmä esittää strategiaehdotuksensa hallitukselle syyskuun loppuun mennessä 
 • Uusi strategia esitetään ja hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa 
 • Suunniteltiin strategiaviestintää 
  • Valittiin käytettävät kanavat 
  • Päätettiin tilata strategian visuaalinen ilme Pörssin graafikolta