Pörssin strategia 2020

Pörssi ry on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ainejärjestö. Sen tärkein tehtävä on toimia jäsenten edunvalvojana ja kehitää kauppatieteellisen alan koulutusta yhdessä kauppakorkeakoulun kanssa.

Pörssi on merkittävä toimija Keski-Suomessa. Pörssi yhdistää Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat kylteriyhteisöön ja on mukana vahvistamassa valtakunnallista kylteribrändiä. Pörssi luo jäsenilleen väyliä työelämään.

Pörssi vuonna 2020

  1. Pörssi on avoin ja aikaansaava yhteisö, jonka seurassa viihdytään.
  2. Pörssi tekee rohkeasti uusia asioita vuosittain.
  3. Toimintaa kehitetään siten, että entistä useampi jäsen pääsee ja haluaa osallistua yhdistyksen toimintaan.
  4. Liiketoimintaa kehitetään siten, että yhdistyksen haaveita päästään toteuttamaan yli ajan.
  5. Vuonna 2020 Pörssi on Suomen ainejärjestökentässä toimintatavoiltaan edelläkävijä, josta muut ottavat mallia ja jonka kanssa Sidosryhmät haluavat tehdä yhteistyötä.

Yhteisöllisyys – Kannusta ja kiitä.

Pörssi on Jyväskylässä opiskelevien kauppatieteilijöiden yhteisö. Kannustava ilmapiiri ja kiitoksen leviäminen koko yhdistykseen luovat mahtavan ympäristön, jossa opiskelijat ovat mielellään osallisina.

Rohkeus – Uskalla, näe mahdollisuudet ja kokeile

Pörssi ja pörssiläinen on rohkea – uusia asioita tehdään liikaa pelkäämättä. Uudistuminen ja uniikit toimintatavat vievät toimintaa eteenpäin. Menestymisestä ja saavutuksista saa olla myös ylpeä.

Avoimuus – Ole oma itsesi.

Jokainen pörssiläinen edustaa Pörssiä sopivasti olemalla juuri oma itsensä. Pörssi on avoin yhdistys, joka ottaa kaikki jäsenet tasapuolisesti huomioon ja kannustaa jäseniään avoimuuteen.

Yhteistyö – Kunnioita, kuuntele ja opi.

Pörssi tekee paljon yhteistyötä eri Sidosryhmien kanssa. Yhteistyön kautta Pörssillä ja pörssiläisillä on mahdollisuus oppia uutta.

Edelläkävijyys – Ole esimerkkinä muille.

Pörssi haluaa olla Suomen järjestökentän edelläkävijä. Toimimalla parhaalla mahdollisella tavalla ja vastuullisesti kaikissa tilanteissa, sekä Pörssi että pörssiläiset toimivat esimerkkinä muille.