Pörssin koronaohjeistus

Olemme syksyn lähestyessä seuranneet koronavirustilannetta ja kartoittaneet jäsenistön ajatuksia tapahtumien järjestämiseen liittyen.  

Virustilanteen pysyessä hallinnassa ja tartuntamäärien pysyessä edelleen alhaisina, aiomme toteuttaa syksyn tapahtumat mahdollisimman normaalisti. Teettämämme jäsenkyselyn tuloksena selkeä enemmistö vastanneesta haluaisi osallistua osallistujamääriltään suurempiinkin tapahtumiin. Tunnetusti tilanne voi muuttua nopeastikin, joten muistathan seurata aktiivisesti viestintäkanaviamme. 

Tilanteen ollessa kuitenkin edelleen poikkeuksellinen, haluamme painottaa yleisten ohjeistuksien noudattamisen tärkeyttä ja pyydämme kaikkia ottamaan muut huomioon tapahtumiin osallistuessa. Tulemme kiinnittämään entistä enemmän huomiota siihen, keitä missäkin tapahtumissa on ollut paikalla, jotta osaamme mahdollisen altistumisen tapahtuessa olla yhteyksissä oikeisiin henkilöihin. Tämän vuoksi myös kaikkiin ilmaisiin tapahtumiin tulee ilmoittautua tapahtumakohtaisesti ohjeistamallamme tavalla. Tällä pyrimme edistämään tapahtumiin osallistuvien turvallisuutta ja helpottamaan viestintää tilanteen sitä vaatiessa.  

Siispä ota nämä asiat huomioon ennen osallistumistasi ja tapahtuman aikana: 

  1. Älä tule paikalle kipeänä – hyv bileitä on jatkossakin luvassa.
  2. Älä tule paikalle, jos epäilet altistuneesi koronavirukselle tai joku kehen olet ollut kontaktissa, epäilee saaneensa tartunnan. 
  3. Pidä huoli hyvästä käsihygieniasta ja halutessasi voit myös käyttää kasvomaskia. 
  4. Muista pitää aina mahdollisuuksien mukaan riittävä etäisyys muihin. 
  5. Ilmoittaudu jokaiseen tapahtumaan, johon olet tulossa. 
  6. Muista, että jokaisella on oma tapansa reagoida tilanteeseen. Anna jokaiselle mahdollisuus itse määrittää omat rajansa. 
  7. Noudata aina viranomaisten ohjeistuksia ja noudata ajankohtaisia karanteenisuosituksia. Päivitetyt ohjeet löydät THL:n sivuilta.

Jäsenille teetettyyn kyselyyn vastauksia tuli yhteensä 265 kappaletta. Kysely julkaistiin 3.8. ja tilanteen muuttuessa nopeasti, on otettava huomioon, että vastaukset kuvastavat ainoastaan sen hetkistä tilannetta. Suuri enemmistö kuitenkin ennakoi osallistuvansa myös suurempiin tapahtumiin normaalisti syksyn aikana. Vain muutamat vastaajat kertoivat, etteivät osallistuisi tapahtumiin ollenkaan syksyn aikana ja noin kymmenesosa kertoi osallistuvansa vain alle 50 hengen tapahtumiin. Noin yksi neljäsosa koki etätapahtumien järjestämisen tärkeäksi. Vapaan sanan osiossa oli toivottu mahdollisimman paljon ulkona järjestettäviä tapahtumia sekä mahdollisuutta huolehtia turvaväleistä ja hygieniasta entistä tarkemmin. Kommenteissa nousi myös esille toivomus siitä, ettei ketään painostettaisi osallistumaan mihinkään tapahtumiin. 

Ensisijainen tavoitteemme on huolehtia, että kaikilla olisi turvallinen olo osallistua tapahtumiimme. Muistutamme kuitenkin, että tapahtumiin osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja jokainen osallistuu omalla vastuullaan. 

Tänä syksynä entistä tärkeämpää on huomioida kaikki ympärillämme, jottei kukaan jäisi yksin tai ulkopuoliseksi huolimatta siitä haluaako osallistua tapahtumiin vai ei. Haluamme mahdollisuuksien mukaan järjestää myös pienempiä tapahtumia ja hengailuja, joihin voivat kaikki osallistua. Kannustamme myös kaikkia pörssiläisiä auttamaan toisiaan ja tarjoamaan seuraansa sellaisillekin, jotka eivät suuriin tapahtumiin syystä tai toisesta halua osallistua. 

Mikäli sinulla herää jotain kysyttävää tai huolta siitä, että olet saattanut altistaa muita koronavirukselle Pörssin tapahtumassa, voit luottamuksellisesti ja matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä viestintävastaavan Inkan numeroon 050 4948917.  

Pidetään toisistamme huolta ja tehdään yhdessä tästä syksystä jokaiselle sekä turvallinen että unohtumaton. 

 

The same information can be found in English here.