23.04.

Onni Sairasen muistorahaston vuoden 2018 apurahat

Onni Sairasen muistorahasto julistaa haettavaksi toukokuun loppuun mennessä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa kauppatieteitä opiskelevien pro gradu -tutkielmaa tekevien opiskelijoiden tai opiskeluryhmien kesken.

Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu tutkielman teosta aiheutuneiden tai aiheutuvien välittömien kustannusten (esim. aineiston hankinta, kopiointi, postitus ja puhelin) kattamiseen. Apurahaa ei myönnetä yleisesti opiskelussa tarvittaviin ohjelmistoihin ja laitehankintoihin. Alkuperäisen pankinjohtaja Onni Sairasen muistorahaston testamentin tulkintaohjeen löytää täältä.

Hoitokunnalle osoitetut hakemukset liitteineen tulee lähettää 31.5.2018 mennessä sähköisesti Pörssi ry:n talousvastaavalle osoitteeseen  otsikolla ”OSR 2018 apurahahakemus / *oma nimi*”. Hakemuksen tulee sisältää pro gradu – tutkielman tutkimussuunnitelman, tarkan laskelman tutkimuksen kustannuksista ja suunnitelman niiden kattamiseksi sekä selvityksen tutkimuksesta saatavasta mahdollisesta palkasta tai palkkiosta. Lisäksi liitä mukaan yhteys- ja tilitietosi.

Apurahat maksetaan stipendinsaajille kesän aikana.

Lisätietoja saa tarvittaessa allekirjoittaneelta,

Tommi Mäkinen
Talousvastaava,
Onni Sairasen muistorahasto