Ohjesäännöt

Ohjesäännöt on päivitetty viimeksi yhdistyksen kokouksessa 7.11.2018.

Pörssineuvoston ohjesääntö

1§     Pörssineuvosto on Pörssi ry:n sääntöjen puitteissa toimiva vapaaehtoisuuteen perustuva toimielin. Pörssineuvoston jäseneksi kutsutaan Pörssi ry:n nykyisen ja kaikkien aiempien hallitusten puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat. Pörssineuvosto valitsee kokouskohtaisesti puheenjohtajan ja sen esittelijänä ja sihteerinä toimii istuvan Pörssi ry:n hallituksen puheenjohtaja.

2§     Pörssineuvosto toimii Pörssi ry:n tarkoitusperien ja periaatteiden edistämiseksi keskittyen pitkän aikavälin kysymyksiin ja haasteisiin. Pörssineuvosto on luonteeltaan keskusteleva, ei toimeenpaneva. Pörssineuvosto voi nimissään tehdä Pörssi ry:n hallitukselle tiedoksiantoja ja ehdotuksia toimenpiteitä varten. Pörssineuvoston kokouksen pöytäkirja toimitetaan aina Pörssi ry:n hallitukselle tiedoksi.

3§     Pörssineuvoston kutsuu koolle Pörssi ry:n istuva puheenjohtaja. Pörssineuvosto pyrkii kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa. Kerroista vähintään yksi järjestetään Jyväskylässä. Tilaisuuksiin kutsutaan kaikki Pörssineuvoston jäsenyyteen oikeutetut henkilöt, joiden yhteystiedot ovat Pörssi ry:n tiedossa. Toinen tilaisuuksista keskittyy perinnön ja käytänteiden siirtoon, ja tähän tilaisuuteen kutsutaan lisäksi Pörssi ry:n istuva hallitus kokonaisuudessaan.

4§     Tästä ohjesäännöstä ja sen muutoksista päättää Pörssi ry:n hallitus.

5§     Tämä ohjesääntö on hyväksytty Pörssi ry:n kokouksessa 10.12.2006.

Ansiomerkkiohjesääntö

1§     Pörssi ry:llä on kolmiportainen akateeminen ansiomerkki, jonka yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneelle Pörssi ry:n jäsenelle tai kunniajäsenelle, ei kuitenkaan istuvan hallituksen jäsenelle. Ansiomerkki voidaan myöntää myös yhdistyksen entiselle jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi myös yhdistyksestä eroamisen jälkeen. Ansiomerkkiä myönnetään kultaisena, hopeisena ja pronssisena niin, että ne ansaitaan järjestyksessä pronssisesta kultaiseen. Ansiomerkin muodosta säädetään tarkemmin erillisessä dokumentissa.

2§     Ansiomerkkejä voidaan myöntää vuoden aikana korkeintaan yksi kultainen, kaksi hopeista ja viisi pronssista Pörssi ry:n jäsenille tai entisille jäsenille. Ansiomerkki voidaan myöntää samalle henkilölle vähintään kahden vuoden kuluttua edellisestä myöntämispäätöksestä. Yhdistyksen hallituksen on pidettävä rekisteriä ansiomerkin saajista ja myöntämisajankohdista.

3§     Ansiomerkin myöntämisperusteena on jäsenen osoittama pyyteetön työ Pörssi ry:n hyväksi. Tällaista voi olla esimerkiksi omaehtoinen yhdistyksen toiminnan kehittäminen, tunnettuuden lisääminen tai muu jäsenistön Pörssi ry:ltä saaman hyödyn kasvattaminen. Myöntämisen yhteydessä hallituksen on yksilöitävä myöntämisperusteet, jotka on arkistoitava.

4§     Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan saajilleen myöntämisestä päättäneen hallituksen toimikaudella yhdistyksen vuosijuhlissa. Luovutuksen yhteydessä saajalle annetaan lisäksi kunniakirja. Ansiomerkkien ja kunniakirjojen luovutuksesta vastaa myöntämisestä päättäneen hallituksen edustaja.

Juhlanauhaohjesääntö

1§     Pörssi ry:llä on juhlanauha, jota käytetään ylioppilaskuntanauhan tavoin akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa. Juhlanauha on 30 mm leveä nauha. Nauhan pohjaväri on valkoinen. Pohjavärin leveys on 18 mm. Pohjavärin molemmilla puolilla on väriltään sininen (värikoodi:C93 M72 Y0 K0) raita, alhaalla 10 mm ja ylhäällä 2mm leveä.

2§     Jokaisella Pörssi ry:n jäsenellä on oikeus lunastaa juhlanauha itselleen omaksi. Nauhan käyttöoikeus säilyy yhdistyksestä eroamisen jälkeen.

3§     Pörssi ry:n hallituksen jäsenillä ja kunniajäsenillä on oikeus käyttää juhlanauhaa, jonka leveys on 45 mm. Nauhan pohjaväri on valkoinen. Pohjavärin leveys on 27 mm. Pohjavärin molemmilla puolilla on väriltään sininen (värikoodi: C93 M72 Y0 K0) raita, alhaalla 15 mm ja ylhäällä 3 mm leveä. Nauhan käyttöoikeus on elinikäinen.

4§     Juhlanauhaa kannetaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalle lantiolle, leveämpi sininen alhaalla. Miehet kantavat juhlanauhaa juhlapuvussa (frakki) liivin alla ja tummassa puvussa liivin ja solmion päällä. Naiset voivat kantaa juhlanauhaa taiteltuna ruusukkeena vasemmalla puolella rintaa.

5§     Käytettäessä juhlanauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa.

6§     Juhlanauhan kanssa saa kantaa ylioppilaskuntanauhaa. Käytettäessä yhdessä ylioppilaskuntanauhan Pörssi ry:n juhlanauha kulkee ylempänä.

7§     Leveämmän juhlanauhan kanssa on oikeus kantaa Pörssin kultaista juhlamerkkiä. Juhlamerkki on pörssin tunnuksen muotoinen (27x16mm) kullattu pinssi. Miehet kantavat merkkiä siten, että se on kiinnitetty juhlanauhaan keskelle rintaa vaakasuoraan. Naiset kantavat merkkiä keskellä juhlanauhasta taiteltua ruusuketta. Juhlamerkin käyttöoikeus juhlanauhassa on elinikäinen.

Standaariohjesääntö

1§    Pörssi ry:llä on pöytästandaari, jonka pohjaväri on valkoinen. Standaarin keskiosassa on Pörssi ry:n tunnus. Standaarin yläreunassa kulkee sininen (värikoodi: C93 M72 Y0 K0) raita. Standaarissa on kolme kielekettä, jotka ovat väriltään siniset (värikoodi: C93 M72 Y0 K0). Kielekkeet on erotettu valkoisesta alueesta Pörssin tunnuksen alareunaa myötäilevällä puolikaarella. Kielekkeiden päissä ovat valkoiset tupsut.

2§     Standaarin jalustana on valkoinen marmorijalka, johon on kiinnitetty metallilaatta, jossa on kaiverrettuna teksti: Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry

3§     Pörssi ry:n hallitus voi myöntää yhdistyksen standaarin yhteisölle tai yksityiselle henkilölle huomionosoituksena. Huomionosoituksen arvo on astetta alempi kuin yhdistyksen pronssisen ansiomerkin.

4§     Yhdistyksen hallituksen on pidettävä rekisteriä myönnetyistä standaareista ja myöntämisajankohdista.

standaari3