Ohjesäännöt

Ohjesäännöt on päivitetty viimeksi yhdistyksen kokouksessa 15.09.2020.

Hallitushaku ohjesääntö

Tämän ohjesäännön tarkoituksena on avata hallituksen valintaprosessia  

 Yleiset ohjeet  

1§ Hallitus valitaan henkilövaalilla, eli jokaisen pestin kohdallajohon on kaksi (2) tai useampi hakija järjestetään äänestys ehdolle asettuneiden kesken.

2§ Äänivaltaiset voivat tehdä muutosehdotuksia hallituksen kokoon, valittaviin pesteihin ja valittaviin henkilöihin liittyen. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

3§ Puheenjohtaja, valitaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Mikäli kukaan hakijoista ei saa ensimmäisessä äänestyksessä yli puolta läsnäolevien äänivaltaisten jäsenten äänistä, äänestetään kahden eniten ääniä saaneen kesken uudelleen. Muu hallitus valitaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestykset suoritetaan suljetusti. 

4§ Mikäli äänestyksessä äänet menevät tasan, äänestystuloksen ratkaisee arpa. 

5§ Ohjesäännöstä ja sen muutoksista päättää Pörssi ry:n yhdistyksen kokous. 

  

Hakuprosessin eteneminen

 1. Avoimen hakemuksen lähettäminen ja nimi listalle 
 2. Henkilökohtaiset haastattelut 
 3. Syyskokous

 

  1. Avoimen hakemuksen lähettäminen ja nimi listalle

  • Hallitushakija laittaa nimensä hakemansa pestin kohdalle ainejärjestötila Selkkarin ovessa olevalle tai muutoin pörssin jäsenten saatavilla olevalle listalle.  
  • Hakijat toimittavat hakemuksena istuvalle hallituksen puheenjohtajalle sähköpostitse hakuajan loppuun mennessä. Hakemus on vapaamuotoinen ja hakijan niin halutessaan kuvallinen. Hakijan lähettäessä hakemuksen hän antaa luvan julkaista sen yhdistyksen verkkosivuilla. Hakemukset pesteihin julkaistaan samanaikaisesti yhdistyksen verkkosivuilla vain jäsenille näkyvällä sivulla. 
  • Puheenjohtajaehdokkaiden hakemukset tai esittelyt julkaistaan Pörssin jäsenille suunnatussa kanavassa. 

   

  2. Henkilökohtaiset haastattelut

  • Puheenjohtaja ehdokkaat ja istuva puheenjohtaja haastattelevat hallitushakijat ennen syyskokousta suljettujen ovien takana. 
  • Puheenjohtaja ehdokkaat muodostavat oman näkemyksensä hallituksen kokoonpanosta sekä henkilöistä. 

   

  3. Syyskokous

  Syyskokouksessa kenellä tahansa vaalikelpoisella jäsenellä on mahdollisuus asettua ehdolle mihin tahansa pesteistä.

  Vaihe 1. Puheenjohtajan valinta 

  • Puheenjohtajaehdokkaat esittelevät itsensä kokousväelle. Esittelyille on varattu jokaiselle ehdokkaalle samanpituinen aika.  
  • Kokousväki saa esittää kysymyksiä puheenjohtajaehdokkaille, joihin jokainen puheenjohtajaehdokas vastaa vuorollaan. 
  • Puheenjohtajaehdokkaat esittelevät omat listansa seuraavan vuoden hallitukseksi ja perustelevat lyhyesti valintansa pesteihin. 
  • Lopuksi äänestetään puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle ehdottomalla äänten enemmistöllä. 

   

  Vaihe 2. Varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta 

  • Valitaan varapuheenjohtaja ja sihteeri 
  • Jokaisella halukkaalla pestiinhakijalla on mahdollisuus esittäytyä 
  • Kokousväellä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ennen äänestystä. 
  • Äänestys suoritetaan pestikohtaisesti yksinkertaisella äänten enemmistölläeli eniten ääniä saanut ehdokas valitaan kyseiseen pestiin seuraavalle toimikaudelle. 

   

  Vaihe 3. Päätetään hallituksen jäsenmäärä sekä pestit 

  • Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 5-10 muuta jäsentä 
  • Pohjaesityksenä hallituksen kokoonpanolle toimii valitun puheenjohtajan ehdokaslista. Äänivaltaisilla jäsenillä on mahdollisuus tehdä muutosehdotuksia kyseiseen esitykseen. 
  • Mikäli hallituskokoonpano muuttuu valitun puheenjohtajan ehdottamasta, on hänellä mahdollisuus tehdä muutoksia omaan esitykseensä pesteihin valittavista henkilöistä. 

   

  Vaihe 4. Henkilöiden valinta edellä päätettyihin pesteihin 

  • Valitaan henkilöt edellä päätettyihin pesteihin. 
  • Pesteistä äänestetään pohjaehdotuksen mukaisessa järjestyksessä. 
  • Jokaisella halukkaalla pestiinhakijalla on mahdollisuus esittäytyä 
  • Kokousväellä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ennen äänestystä. 
  • Äänestetään pesteistä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, eli eniten ääniä saanut ehdokas valitaan kyseiseen pestiin seuraavalle toimikaudelle. 
  • Mikäli pestiin valitaan kaksi tai useampi henkilö, voidaan äänestää kaikista valittavista henkilöistä yhdellä kertaa. Tällöin äänivaltaiset jäsenet saavat äänestää yhdellä kertaa niin montaa henkilöä, kun pestiin ollaan valitsemassa. Valittavien henkilöiden määrä pohjautuu päätettyyn pohjaehdotukseen. Eniten ääniä saaneet henkilöt valitaan. 

   

  Pörssineuvoston ohjesääntö

  1§     Pörssineuvosto on Pörssi ry:n sääntöjen puitteissa toimiva vapaaehtoisuuteen perustuva toimielin. Pörssineuvoston jäseneksi kutsutaan Pörssi ry:n nykyisen ja kaikkien aiempien hallitusten puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat. Pörssineuvosto valitsee kokouskohtaisesti puheenjohtajan ja sen esittelijänä ja sihteerinä toimii istuvan Pörssi ry:n hallituksen puheenjohtaja.

  2§     Pörssineuvosto toimii Pörssi ry:n tarkoitusperien ja periaatteiden edistämiseksi keskittyen pitkän aikavälin kysymyksiin ja haasteisiin. Pörssineuvosto on luonteeltaan keskusteleva, ei toimeenpaneva. Pörssineuvosto voi nimissään tehdä Pörssi ry:n hallitukselle tiedoksiantoja ja ehdotuksia toimenpiteitä varten. Pörssineuvoston kokouksen pöytäkirja toimitetaan aina Pörssi ry:n hallitukselle tiedoksi.

  3§     Pörssineuvoston kutsuu koolle Pörssi ry:n istuva puheenjohtaja. Pörssineuvosto pyrkii kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa. Kerroista vähintään yksi järjestetään Jyväskylässä. Tilaisuuksiin kutsutaan kaikki Pörssineuvoston jäsenyyteen oikeutetut henkilöt, joiden yhteystiedot ovat Pörssi ry:n tiedossa. Toinen tilaisuuksista keskittyy perinnön ja käytänteiden siirtoon, ja tähän tilaisuuteen kutsutaan lisäksi Pörssi ry:n istuva hallitus kokonaisuudessaan.

  4§     Tästä ohjesäännöstä ja sen muutoksista päättää Pörssi ry:n hallitus.

  5§     Tämä ohjesääntö on hyväksytty Pörssi ry:n kokouksessa 10.12.2006.

  Ansiomerkkiohjesääntö

  1§     Pörssi ry:llä on kolmiportainen akateeminen ansiomerkki, jonka yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneelle Pörssi ry:n jäsenelle tai kunniajäsenelle, ei kuitenkaan istuvan hallituksen jäsenelle. Ansiomerkki voidaan myöntää myös yhdistyksen entiselle jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi myös yhdistyksestä eroamisen jälkeen. Ansiomerkkiä myönnetään kultaisena, hopeisena ja pronssisena niin, että ne ansaitaan järjestyksessä pronssisesta kultaiseen. Ansiomerkin muodosta säädetään tarkemmin erillisessä dokumentissa.

  2§     Ansiomerkkejä voidaan myöntää vuoden aikana korkeintaan yksi kultainen, kaksi hopeista ja viisi pronssista Pörssi ry:n jäsenille tai entisille jäsenille. Ansiomerkki voidaan myöntää samalle henkilölle vähintään kahden vuoden kuluttua edellisestä myöntämispäätöksestä. Yhdistyksen hallituksen on pidettävä rekisteriä ansiomerkin saajista ja myöntämisajankohdista.

  3§     Ansiomerkin myöntämisperusteena on jäsenen osoittama pyyteetön työ Pörssi ry:n hyväksi. Tällaista voi olla esimerkiksi omaehtoinen yhdistyksen toiminnan kehittäminen, tunnettuuden lisääminen tai muu jäsenistön Pörssi ry:ltä saaman hyödyn kasvattaminen. Myöntämisen yhteydessä hallituksen on yksilöitävä myöntämisperusteet, jotka on arkistoitava.

  4§     Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan saajilleen myöntämisestä päättäneen hallituksen toimikaudella yhdistyksen vuosijuhlissa. Luovutuksen yhteydessä saajalle annetaan lisäksi kunniakirja. Ansiomerkkien ja kunniakirjojen luovutuksesta vastaa myöntämisestä päättäneen hallituksen edustaja.

  Juhlanauhaohjesääntö

  1§     Pörssi ry:llä on juhlanauha, jota käytetään ylioppilaskuntanauhan tavoin akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa. Juhlanauha on 30 mm leveä nauha. Nauhan pohjaväri on valkoinen. Pohjavärin leveys on 18 mm. Pohjavärin molemmilla puolilla on väriltään sininen (värikoodi:C93 M72 Y0 K0) raita, alhaalla 10 mm ja ylhäällä 2mm leveä.

  2§     Jokaisella Pörssi ry:n jäsenellä on oikeus lunastaa juhlanauha itselleen omaksi. Nauhan käyttöoikeus säilyy yhdistyksestä eroamisen jälkeen.

  3§     Pörssi ry:n hallituksen jäsenillä ja kunniajäsenillä on oikeus käyttää juhlanauhaa, jonka leveys on 45 mm. Nauhan pohjaväri on valkoinen. Pohjavärin leveys on 27 mm. Pohjavärin molemmilla puolilla on väriltään sininen (värikoodi: C93 M72 Y0 K0) raita, alhaalla 15 mm ja ylhäällä 3 mm leveä. Nauhan käyttöoikeus on elinikäinen.

  4§     Juhlanauhaa kannetaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalle lantiolle, leveämpi sininen alhaalla. Miehet kantavat juhlanauhaa juhlapuvussa (frakki) liivin alla ja tummassa puvussa liivin ja solmion päällä. Naiset voivat kantaa juhlanauhaa taiteltuna ruusukkeena vasemmalla puolella rintaa.

  5§     Käytettäessä juhlanauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa.

  6§     Juhlanauhan kanssa saa kantaa ylioppilaskuntanauhaa. Käytettäessä yhdessä ylioppilaskuntanauhan Pörssi ry:n juhlanauha kulkee ylempänä.

  7§     Leveämmän juhlanauhan kanssa on oikeus kantaa Pörssin kultaista juhlamerkkiä. Juhlamerkki on pörssin tunnuksen muotoinen (27x16mm) kullattu pinssi. Miehet kantavat merkkiä siten, että se on kiinnitetty juhlanauhaan keskelle rintaa vaakasuoraan. Naiset kantavat merkkiä keskellä juhlanauhasta taiteltua ruusuketta. Juhlamerkin käyttöoikeus juhlanauhassa on elinikäinen.

  Standaariohjesääntö

  1§    Pörssi ry:llä on pöytästandaari, jonka pohjaväri on valkoinen. Standaarin keskiosassa on Pörssi ry:n tunnus. Standaarin yläreunassa kulkee sininen (värikoodi: C93 M72 Y0 K0) raita. Standaarissa on kolme kielekettä, jotka ovat väriltään siniset (värikoodi: C93 M72 Y0 K0). Kielekkeet on erotettu valkoisesta alueesta Pörssin tunnuksen alareunaa myötäilevällä puolikaarella. Kielekkeiden päissä ovat valkoiset tupsut.

  2§     Standaarin jalustana on valkoinen marmorijalka, johon on kiinnitetty metallilaatta, jossa on kaiverrettuna teksti: Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry

  3§     Pörssi ry:n hallitus voi myöntää yhdistyksen standaarin yhteisölle tai yksityiselle henkilölle huomionosoituksena. Huomionosoituksen arvo on astetta alempi kuin yhdistyksen pronssisen ansiomerkin.

  4§     Yhdistyksen hallituksen on pidettävä rekisteriä myönnetyistä standaareista ja myöntämisajankohdista.

  standaari3