Hallitus

Puheenjohtaja

Roni Ihamäki

+358 40 7199138

Puheenjohtaja on kokonaisvaltaisesti vastuussa yhdistyksen toiminnasta, johtaen 12 henkistä hallitusta. Puheenjohtaja toimii yhdistyksen kasvoina tärkeimpien sidosryhmien, kuten Suomen Ekonomien, KESE:n, JSBE:n, JYY:n ja tarvittaessa yhteistyöyritysten suuntaan. Pesti on todella monipuolinen, sillä puheenjohtajan tulee olla hyvin perillä yhdistyksen asioista kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa mm. yhdistyksen taloutta, tapahtumia ja koulutuspolitiikkaa niin paikallisella- kuin kansallisellakin tasolla. Puheenjohtajan vastuulla on myös pitää huoli siitä, että yhdistyksen toiminta on laillista ja että toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti toteuttaen suunniteltua viisivuotisstrategiaa.

 

Varapuheenjohtaja

Emma Laine

+358 44 5100808

Pörssin varapuheenjohtajan toimikenttä on yksi hallituksen laajimmista. Varapuheenjohtajan eli tuttavallisemmin VPJ:n tärkein tehtävä on tukea ja auttaa puheenjohtajaa sekä muuta hallitusta heidän tehtävissään. Myös yleismieheksi kutsutun VPJ:n vastuulle kuuluu taloudenhoito yhdessä talousvastaavan kanssa, varallisuuden sijoittaminen, liiketoiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä tiloista, tavaroista ja hankinnoista vastaaminen. Monipuolisen ja laajan tehtäväkentän ansiosta VPJ pääsee usein myös toteuttamaan omia ideoitaan usealla eri sektorilla.

 

 

Talousvastaava

Sonja Sipilä

+358 44 2190150

Talousvastaavan sektoriin kuuluu yhdistyksen taloudenhoito, päivittäisen kassaliikenteen ylläpitäminen sekä toiminnan raportointi. Talousvastaava pääsee näkemään laajasti yhdistyksen toimintaa, ja saa samalla arvokkaan kokemuksen käytännön kirjanpidosta ja talouden hoidosta. Talousvastaava on päävastuussa päivittäisistä raha-asioista, kirjanpidosta, osto- ja myyntireskontrasta, sekä budjetoinnista ja talouden seurannasta.

 

Viestintävastaava ja sihteeri

Iida Kortevaara

+358 44 2817289

Viestintävastaava vastaa Pörssin sisäisistä ja ulkoisista tiedotuskanavista sekä hoitaa sihteerin tehtäviä yhdistyksessä. Sihteerin työtehtäviä ovat mm. esityslistan tekeminen yhdessä puheenjohtajan ja hallituksen kanssa, kokouskutsujen lähettäminen jäsenistölle sekä pöytäkirjojen laatiminen ja arkistointi.

Tiedotuskanavista viestintävastaavan vastuulla ovat nettisivut, Facebook, sähköposti, Twitter sekä LinkedIn. Viestintävastaava toimii tiiviissä yhteistyössä päätoimittajan kanssa ja osallistuu markkinointitiimin kokouksiin. Viestintävastaava organisoi myös excursiot Pietariin, ulkomaille, Rukalle sekä fuksiexcukohteeseen.

 

 

Korkeakoulupoliittinen vastaava

Rasmus Alasentie

+358 44 2834293

Korkeakoulupoliittisen vastaavan eli kopon pääasiallisena tehtävänä on toimia kauppatieteiden opiskelijoiden edunvalvojana sekä opintoasioiden tiedonvälittäjänä eri tahoille. Kopo osallistuu jaostonsa edustajien kanssa erilaisiin päättävien elinten kokouksiin, joissa opiskelijaedustajat varmistavat opiskelijoiden näkökulman huomioon ottamisen päätöksenteossa. Kopojaosto ylläpitää kopoforumia, jossa jäsenistöä tiedotetaan korkeakoulupoliittisista asioista – täällä jäsenistöllä on mahdollisuus kertoa toiveistaan, jotka voidaan viedä eteenpäin kauppakorkeakoulun ja yliopiston hallintoelimiin. Kauppakorkeakoulun lisäksi kopo toimii koko yliopiston koporintamalla: esimerkiksi JYY:n opinto- ja tiedevaliokunnan kautta voidaan tehdä kannanottoja kansallisellakin tasolla. Jos opiskelija huomaa parannettavaa esimerkiksi kurssirakenteissa tai –sisällöissä, suoritustavoissa tai opetuksessa, kannattaa ottaa yhteyttä kopoon, jolloin asiaa voidaan ryhtyä viemään eteenpäin.

 

Päätoimittaja

Anni Äikäs

+358 44 5778257

Päätoimittajan hyppysissä on muutamia naruja. Päätoimittaja vastaa ainejärjestön lehden Pörssikurssin linjasta, sisällöstä, sekä ulkoasusta. Päätoimittaja vastaa myös Pörssin blogista. Päätoimittajan arkeen kuuluu aikatauluttamista, suunnittelua, juttujen keräämistä, sekä koordinointia. Täten päätoimittajan täytyy aina ymmärtää mitä ympärillä tapahtuu! Lisäksi vastuualueeseen kuuluu markkinointitiimin vetäminen.

Pörssin viestintäkanavista päätoimittajan vastuulla on Instagram. Näin ollen visuaalisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa päätoimittajan pestiä.

 

Sosiaalipoliittinen vastaava

Roope Niemelä

+358 40 4172525

Sosiaalipoliittisen vastaavan eli sopon pesti yhdistää tutut kansainvälisyys- ja liikuntavastaavan tehtävät sekä uutena kokonaisuutena sopon tehtävät. Sopo vastaa pörssiläisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Lisäksi sopo vastaa tutoroinnista yhdessä kopon kanssa kantaen vastuuta erityisesti KV-opiskelijoista sekä tutorien ja fuksien ryhmäytymisestä. KV-puolella sopo vastaa tutuista tapahtumista, kuten vaihtoiltojen järjestämisestä pörssiläisille. 

 

 

 

Juhlavastaava

Salla Suomalainen

+358 44 2856126

Juhlavastaavan tehtävänä hallituksessa on järjestää kaksi Pörssin suurinta tapahtumaa, Pörssin perinteinen rinnerieha ja vuosijuhlat. Vaikka juhlavastaava onkin päävastuussa näistä tapahtumista, myös muu hallitus on mukana auttamassa järjestelyissä, sillä näin suurten tilaisuuksien toteuttaminen ei onnistuisi ilman tiivistä yhteistyötä. Juhlavastaavan työ on suurilta osin organisoimista, asioiden selvittelyä, delegoimista, aikatauluttamista, tiedottamista ja erilaisten asioiden sopimista esimerkiksi yritysten, viranomaisten ja muiden ainejärjestöjen kanssa. Ennen kaikkea juhlavastaavalta vaaditaan hyviä organisointi-, neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja, sekä kykyä löytää välillä hieman luovempiakin ratkaisuja. 

 

 

Yrityssuhdevastaavat

Ida Krook & Ilkka Autio

+358 44 9897764 | +358 44 2778548

|

Yrityssuhdevastaavien päätehtävänä on toimia linkkinä Pörssi ry:n ja yritysten välillä. Yrityssuhdevastaavat kehittävät yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa, luovat uusia suhteita potentiaalisiin yrityksiin ja pyrkivät tuomaan yritykset lähelle jäsenistöämme hyödyttäen näin sekä yrityksiä että jäseniä. Yrityssuhdevastaavat hankkivat Pörssille varoja toimintaa varten ja järjestävät monipuolisia yritystapahtumia Pörssi ry:n jäsenille yhteistyökumppaneiden kanssa. Yrityssuhdevastaavien vastuulla on myös johtaa yrityssuhdejaostoa.

 

Tapahtumavastaavat

Hilla Höyhtyä & Jesse Peltomaa

+358 50 5501460 | +358 50 3015168

Tapahtumavastaavien tehtävänä on organisoida tapahtumia yhdessä tapahtumajaoston kanssa Pörssin jäsenistölle. Tapahtumavastaavat järjestävät kuukausittain useita tapahtumia, joissa Pörssin jäsenillä on mahdollisuus virkistäytyä. Pestiin kuuluu sekä pienempiä, kuten sitsejä, että isompia tapahtumia, kuten vuosijuhlien sillis. Poikkitieteellisiä tapahtumia järjestetään myös yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Tapahtumavastaavan tehtävä on monipuolinen ja siihen kuuluvat kaikki tapahtumaan liittyvät asiat tapahtuman budjetoinnista, markkinoinnin kautta tapahtuman järjestämiseen.