Uusi strategia

Millainen Pörssi on tulevaisuudessa?   

Vuosi 2020 on Pörssin nykyisen strategian viimeinen vuosi ja on aika laatia uusi strategia tuleville vuosille. Strategia määrittää yhdistyksen suuntaviivat ja painopisteet tuleville vuosille. Pörssin uusi strategia hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa 2020. 

 

Strategian muodostamista koordinoi työryhmä. Uusi strategia on kuitenkin koko Pörssin yhteinen projekti, johon kaikilla pörssiläisillä on mahdollisuus osallistua esimerkiksi kyselyiden ja workshopien kautta. Jokaisen pörssiläisen panos on tärkeä – opintovuodesta tai aktiivisuudesta riippumatta. Pörssin strategia tulee olemaan jäsentemme näköinen. 

 

Strategiatyöryhmän jäsenet:

 • Sami Wessman (puheenjohtaja) 
 • Jiri Honkala 
 • Johannes Teittinen 
 • Julia Huovila 
 • Katarina Mustonen 
 • Miina Sarén 
 • Siiri Koutola 

 

Strategiatyöryhmä päivittää tälle sivulle ajankohtaiset tiedot prosessin etenemisestä ja tulevista osallistumismahdollisuuksista. 

Uusitun strategian ensimmäinen versio

Strategiatyö on edennyt siihen pisteeseen, että ensimmäinen versio strategiasta on nyt jäsenille kommentoitavana. Ensimmäinen versio uudistetusta strategiasta esiteltiin vuosikokouksessa, jonka jälkeen se on julkaistu Pörssin jäsenet -facebook ryhmässä kaikille jäsenille kommentoitavaksi. Niin hyvät kuin huonot sekä rakentavat ja oivaltavat kommentit otetaan kaikki vastaan ja mieluusti työryhmä kuuleekin siitä, mitä mieltä pörssiläiset ovat uusistusta strategiasta. Strategian kommentointi onnistuu wordin kommentointityökalun avulla.

Uusitun strategian löydät tästä.

Skenaariokysely

Helmikuussa toteutetun jäsenkyselyn, sidosryhmäkyselyiden ja muun tausta-aineiston pohjalta strategiatyöryhmä on muodostanut alustavia skenaarioita Pörssin mission, vision ja arvojen sisällöistä. Seuraavaksi tarvitsemme teidän, pörssiläisten, apua sen määrittämisessä, mitkä skenaarioista tulisi huomioida lopullisessa strategiassa. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan yksi (1) lippu huhtikuussa 2021 järjestettävälle Rukan exculle! 

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.

Vastausaikaa 3.5. asti.

Strategiakysely

Kyselyllä kartoitettiin, mitä asioita pörssiläiset pitävät yhdistyksen toiminnassa tärkeinä ja mihin suuntaan yhdistyksen toimintaa tulisi jäsenten mielestä kehittää.

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin yksi lippu marraskuussa järjestettäville Pörssi ry:n 52. vuosijuhlille! Kysely aukesi 24.2. ja vastausaika päättyi sunnuntaina 1.3. Tässä ajassa saimme jäsenistöltä 99 vastausta. Keskimäärin vastaamiseen meni aikaa 7 minuuttia ja 28 sekuntia, eli kyselyn parissa viihdyttiin ja vastaamiseen selkeästi panostettiin.

Vastauksia kyselyyn saatiin todella laaja-alaisesti, näiden vastausten avulla strategiatyöryhmän on helpompi muodostaa jäsenistömme näköinen strategia. Kiitos kaikille vastanneille!

 

Strategiatyöryhmän muistiot

Tapaaminen 8.9.

 • Muodostettiin alustava runko strategian jalkautukselle
 • Suunniteltiin strategian jalkautuksen eri vaiheita eri pörssin osa-alueille
 • Jaettiin vastuuhenkilöt strategiatyöryhmäläisistä, koskien strategian jalkautusta ja julkistamista

 

Tapaaminen 18.8.

 • Viimeisteltiin strategian ensimmäisen version esittely materiaalit vuosikokousta varten
 • Viimeisteltiin ensimmäisen version julkaisu ja kommentoinnin toteutus

 

Tapaamiset 3.6. & 23.6.

 • Kehitettiin strategian 1.0 versiota ja sen kohtia
 • Löytiin lukkoon strategian 1.0 version sisältö
 • Suunniteltiin strategian ensimmäisen version julkaisua

 

Tapaaminen 5.5.

 • Käytiin läpi työryhmän ajatuksia tähän mennessä kerätystä aineistosta 
 • Muodostettiin “pörssipersoonia” ja vastattiin strategiakyselyyn heidän näkökulmistaan 
 • Käytiin läpi työryhmän ajatuksia vanhasta strategiasta 
 • Muotoiltiin strategiasta versiota 1.0 

 

Tapaaminen 23.4.

 • Suunniteltiin skenaariokyselyn sisältöä
 • Suunniteltiin skenaariokyselyn toteutusta

 

Tapaaminen 14.4.

 • Käytiin läpi sidosryhmäkyselyiden vastaukset 
 • Käytiin läpi Instagram-kyselyiden vastaukset 
 • Suunniteltiin skenaariokyselyn toteutusta

 

Tapaaminen 31.3.2020

 • Käytiin läpi suunnitelmat Instagram-kyselyiden toteuttamiseen 
 • Käytiin läpi sidosryhmäkyselyiden aikataulu ja toimenpiteet

 

Tapaaminen 24.3.2020

 • Käytiin läpi sidosryhmäkyselyiden pohjat 
 • Suunniteltiin Instagram Storiesissa toteutettavia kevyitä kyselyitä jäsenkyselyssä esiin nousseista teemoista 
 • Parin viikon jälkeen voidaan lähteä tekemään skenaariokyselyä kaiken saadun datan pohjalta 
 • Kirjoitetaan ensimmäisen blogitekstin strategiatyöstä 
 • Pohdittiin workshopin järjestämistä jäsenistölle ja sen vaikutusta strategiatyön aikatauluun 

 

Tapaaminen 17.3.2020

 • Suunniteltiin sidosryhmäkyselyiden sisältöjä ja toteutusta 
  • Tehdään kolme erillistä kyselyä: 
  • Muut ainejärjestöt 
  • Yhteistyöyritykset 
  • JSBE, JYY, Suomen Ekonomit, KESE
 • Koronavirusepidemian takia strategiaworkshopeja ei voida järjestää, joten pohdittiin alustavia vaihtoehtoja lisätiedon keräämiseen jäsenistöltä

 

Tapaaminen 10.3.2020

 • Käytiin läpi pörssiläisille suunnatun strategiakyselyn tuloksia 
 • Arvottiin vuosijuhlalipun voittaja strategiakyselyyn vastanneiden pörssiläisten joukosta 
 • Käytiin alustavaa keskustelua workshopien ja sidosryhmäkyselyiden järjestämisestä 

 

Tapaaminen 10.2.2020 

 • Käytiin läpi työryhmän ajatuksia Pörssin strategiasta 2016-2020 
 • Keskusteltiin uuden strategian tavoitteista ja painopisteistä 
 • Käytiin läpi vanhan strategian kyselypohjaa 
 • Suunniteltiin pörssiläisille suunnattua strategiakyselyä 

 

Tapaaminen 30.1.2020 

 • Käytiin läpi työryhmän jäsenten tekemää taustatutkimusta 
 • Toteutuneen jäsenkyselyn tulokset 
 • Strategian 2016-2020 muistiot ja muut dokumentit 
 • Sidosryhmien strategiat (JYU, Ekonomit, JYY) 
 • Strategian vuosiraportit 
 • Muiden strategiaprosessit 
 • Tarkistettiin strategiaviestinnän tilanne

 

Tapaaminen 20.1.2020 

 • Suunniteltiin strategiaprosessin aikataulua 
 • Suunniteltiin prosessin vaiheita ja niiden aikataulutusta 
 • Kevään aikana toteutetaan pörssiläisille sekä sidosryhmille workshopeja ja kyselyjä 
 • Työryhmä esittää strategiaehdotuksensa hallitukselle syyskuun loppuun mennessä 
 • Uusi strategia esitetään ja hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa 
 • Suunniteltiin strategiaviestintää 
  • Valittiin käytettävät kanavat 
  • Päätettiin tilata strategian visuaalinen ilme Pörssin graafikolta