Pörssin toimijat

Pörssin toiminnan järjestämisessä tärkeässä osassa toimivat jaostot, tiimit, toimihenkilöt ja aktiivit. He mahdollistavat entistä laadukkaamman ja monipuolisemman tarjonnan kaikille Pörssin jäsenille. Jaostojen ja toimihenkilöpestien kautta avautuu myös enemmän mahdollisuuksia päästä syvemmälle mukaan yhdistyksen toimintaan. Samalla pääset myös itse oppimaan ja kehittymään vuoden aikana.

Vaikka sinulla ei olisikaan pestiä jaostossa tai toimihenkilönä, voit olla mukana Pörssin toiminnassa tekemässä ja järjestämässä. Erilaisista aktiivihommista, tiimikokouksista, pestihauista ja kertaluontoisista tehtävistä ilmoitamme Facebookissa Henkilöstöpörssi-ryhmässä. Käy liittymässä – apukäsille on aina tarvetta!

 

Pörssi Allstars

Kopojaosto

Kopojaoston tehtävänä on huolehtia pörssiläisten edunvalvonnasta, kuten koulutuksen laadusta. Kopojaostoon kuuluu kuusi oppiainevastaavaa ja kolme tiedekuntaneuvoston hallopediä (hallinnon opiskelijaedustajaa) ja heidän varajäsenensä, kolme koulutuksen kehittämisryhmän (KKR) opiskelijaedustajaa sekä korkeakoulupoliittinen vastaava eli kopo. Opiskelijaedustajat osallistuvat erilaisten vastuuelimien kokouksiin vieden niihin opiskelijoiden näkökulmaa. Lisäksi jaosto informoi muita opiskelijoita heitä koskevista päätöksistä ja pyrkii saamaan aikaan keskustelua. Oppiainevastaavat myös pitävät säännöllisesti yhteyttä oman oppiaineensa henkilökuntaan.

Nea Aapro, viestinnän johtaminen

Maisa Ajanko, markkinointi

Niini Aro, johtaminen

 

Joona Euro, taloustiede

 

Ilona Partanen, laskentatoimi

 

Paula Väätänen, International Master’s Programmes

 

Yrityssuhdejaosto

Yrityssuhdejaosto on hallituksen yrityssuhdevastaavien oikea käsi, jonka tehtävänä on huolehtia pörssiläisten eduista yhdessä yrkkien kanssa. Jaosto tekee yhteistyösopimuksia rinneriehaan sekä vuosijuhlille, ja vastaa haalarimainoksista sekä Sinisen Pörssin etuohjelmasta. Jaostossa toimiminen mahdollistaa kontaktien luomisen yritysmaailmaan ja antaa oman alan työkokemusta jo opiskeluaikana.

Eveliina Yli-Hemminki

Ida Krook

Hilla Höyhtyä

Ilkka Autio

Tapahtumajaosto

Tapahtumajaoston tehtävänä on auttaa tapahtumavastaavia Pörssin tapahtumien organisoinnissa ja toteuttamisessa. Jaoston vastuulle kuuluu erityisesti sitsien ja lipunmyyntien järjestäminen sekä fuksiaisten suunnittelu. Jaoston jäsenet pääsevät paitsi kehittämään nykyisiä, myös luomaan uusia tapahtumakonsepteja. Tapahtumajaostoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tapahtumajaosto@porssiry.fi.

Emma Laine

Helmi Hollo

Iida Kortevaara

Jesse Peltomaa

Petteri Häkkinen

Sopojaosto

Liikuntajaosto vaihtui vuodelle 2020 sopojaostoksi, joka kattaa hyvinvoinnin, liikunnan, ympäristöasiat ja kansainvälisyyden.

Sopojaosto toimii yhteistyössä sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa toteuttaen Pörssille huikeita kokemuksia hyvinvoinnin, liikunnan, ympäristöasioiden ja kansainvälisyyden parissa. Rutiininomaisiin tehtäviin kuuluu viikoittaisten vakiovuorojen suunnittelu ja pyörittäminen, jossa on tärkeää huolehtia salien varauksista, varusteiden kunnosta sekä vuoroista tiedottamisesta näiden lisäksi sopojaosto järjestää viikottain erilaisia tapahtumia hyvinvointiin, kansainvälisyyteen ja ympäristöön liittyen. Sopojaosto järjestävät myös mitä monipuolisempia liikuntakokeiluja ja ideoivat sekä toteuttavat sopon avustuksella liikuntapainotteisia excuja sekä hyvinvointitapahtumia. Sopojaosto voit ottaa yhteyttä sähköpostitse .

Laura Heikura

Eriikka Hilli

Ella Mäkinen

Sanni Heikkinen, ympäristövastaava

Mediajaosto

Mediajaosto toimii päätoimittajan ja viestintävastaavan apuna. Jaostolaisten tehtäviin kuuluvat valokuvaaminen, grafiikoiden ja bannerien tekeminen sekä sisällön tuottaminen Pörssin sosiaalisen median kanaviin ja blogiin. Yhdessä toistensa kanssa jaosto toteuttaa myös erilaisia markkinointikampanjoita.

Joonas Lampela

Jenni Tuominen

Laura Fuentes

Anni Äikäs

Sijotuskerhon vetäjät

Jos olet kiinnostunut sijoittamisesta,vaurastumisesta tai yhdessäolosta samanhenkisten ihmisten seurassa, sijoituskerhon toiminta on tehty juuri sinulle. Sijoituskerhossa ei ole väliä oletko kokenut pörssihai suurella salkulla vai pelkästään sijoittamisesta kiinnostunut pörssiläinen. Jokaiselle löytyy kiinnostavia aiheita. Lue lisää sijoituskerhosta ja heidän toiminnastaan täältä.

Juuso Jokinen

Masi Virta

Tiimit ja toimijat

Markkinointitiimi

Markkinointitiimi on kaikille pörssiläisille avoin tiimi, joka vastaa ideoinnista ja sisällöntuotannosta Pörssin eri viestintäkanaviin. Tiimissä kirjoitetaan Pörssikurssia, ideoidaan blogia ja sosiaalista mediaa sekä suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia kampanjoita ja markkinointiprojekteja. Tiimille järjestetään myös markkinointiin liittyviä koulutuksia ja workshopeja. Tiimin kokouksista ja muista tapahtumista sekä erilaisista projekteista kuulet liittymällä Facebookissa Markkinointitiimi-ryhmään.

 

Firmamessutiimi

Firmamessutiimi on vastuussa tammikuussa 2020 järjestettävistä ura- ja rekrytointimessuista eli Firmamessuista. Tiimin vastuualueena on organisoida koko tapahtuma alusta loppuun. Firmamessutiimin tehtäviin kuuluvat mm. tapahtuman käytännön järjestelyjen suunnitelu ja toteutus, yhteistyöyritysten kontaktoiti, messupaikkojen myynti, markkinointi sekä budjetointi. Listätietoja.

 

Eeli Leppälä

 

Masi Virta

 

Oskari Pasanen

 

 

Patric Zhang

 

 

 

Hakijamarkkinointitiimi

 

Hakijamarkkinointitiimi vastaa uusien hakijoiden houkuttelusta Jyväskylän kauppakorkeakouluun, erityisesti JSBE:n oman Instagram-tilin kautta. Tiimi myös tuottaa ajankohtaista sisältöä ja tiedottaa erinäisistä aiheista kauppiksen somessa. Hakijamarkkinointitiimi näkyy ja kuuluu sosiaalisessa mediassa. Tiimin löydät Instagramista (Jyu_jsbe) ja Facebookista nimellä JSBE Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

Natalia Väänänen

Liinu Tornberg

Elina Pietilä

Iida Kortevaara

Jenna Kuningas

 

Sofia Patama

 

Koulutuksen kehittämisryhmä

Koulutuksen kehittämisryhmän eli KKR:n tarkoituksena on kehittää kauppakorkeakoulumme opetusta. KKR:ään kuuluu 3 hallopediä eli hallinnon opiskelija edustajaa ja kopo, jotka yhdessä tuovat opiskelijoiden äänen kuuluviin kuukausittaisissa kokouksissa. Opiskelijat toimivat KKR:ssä yhdessä kauppakorkeakoulumme henkilökunnan kanssa ja pohtivat, millä keinoin voidaan varmistaa laadukas opetus kaikille opiskelijoillemme.

Elisa Hankonen

 

Frida Väätäinen

 

Jiri Honkala

 

 

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu 3 varsinaista opiskelijajäsentä ja heidän varajäsenensä. Opiskelijat toimivat tiedekuntaneuvostossa hallinnon opiskelijaedustajina eli hallopedeinä. Opiskelijoiden lisäksi tiedekuntaneuvostoon kuuluu professoreja sekä muuhun opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvia henkilöitä. Tiedekuntaneuvosto ohjaa monipuolisesti tiedekunnan toimintaa. Sen tehtäviin kuuluu esimerkiksi tiedekunnan talouden ohjaaminen, koulutuksen kehittäminen sekä opetussuunnitelman hyväksyminen. Tiedekuntaneuvosto käyttää korkeinta päätösvaltaa tiedekunnassa.

Henna Mäkiaho

Jiri Honkala

Riina Eklöv

 

 

 

Toimihenkilöt

 

Vuoden 2020 www-vastaavan paikka on vielä auki, jos sinua kiinnostaa kehittyä verkkosivujen ylläpidon ja kehittämisen parissa niin ota yhteyttä .

 www-vastaava

olisiko tässä sinun paikkasi?