30.03.

Pankkisektorista kiinnostuneelle johtamisen opiskelijalle tarjolla gradutoimeksiantoja!

Hei johtamisen graduvaiheen opiskelija!

Avaamme jälleen JSBE:n tutkimusryhmä Strategy, Accounting and Leadership as Practice (SALP) tutkimustematiikkaan liittyvän pro gradu -haun. Hankkeen johtajana toimii yliopistonlehtori Tommi Auvinen ja varajohtajana yliopistonopettaja Pasi Sajasalo. Muut tutkimusryhmän jäsenet ovat professori Tuomo Takala ja lehtori Teppo Sintonen sekä laskentatoimen oppiaineesta apulaisprofessori Antti Rautiainen. Tämä haku koskee ensisijaisesti Auvisen ja Sajasalon graduryhmää, joka aloittaa syyskuussa 2019 (myös aiemmasta aloittamisajankohdasta voidaan neuvotella).

SALP-ryhmä tutkii strategiaa, johtajuutta ja johdon laskentatointa käytäntönä (”as-practise”) ja kohdeorganisaatio on OP Ryhmä ja sen alueosuuspankit. Pääsääntöisesti töissä hyödynnetään jo SALP-tutkimusryhmän keräämää aineistoa (laadullinen, teemahaastatteluita), mutta tekijän on mahdollista täydentää aineistoa niiltä osin kuin se osoittautuu tarpeelliseksi.

 

Kaksi suurta temaattista kokonaisuutta, joihin etsimme graduntekijöitä:

1. Strategia ja liiketoiminta

 • Strategiatyön tutkiminen narratiivisilla menetelmillä
 • Strategiatyö finanssiorganisaatiossa merkityksenannon (sensegiving) näkökulmasta
 • Kilpailuympäristön muutos finanssitoimialalla (esim. regulaation, kuten PSD2-direktiivi) näkökulmasta (painotus mediateksti- ja vuosikertomusaineistossa)
 • Suuret strategiset virstanpylväät: Matka finanssitavaratalosta monialaiseksi palveluorganisaatioksi ja takaisin
 • Suuret muutokset (esim. digitalisaatio) vuosikertomusaineistojen kautta tarkasteltuna (diskurssianalyysi)
 • Osuuskuntamuotoinen pankkibisnes (osuuskuntamuotoisuuden merkitys, liiketoiminnan ja organisaatioidentiteetin kannalta)

 

2. Johtajuus ja organisoituminen

 • Johtajuus ja tekoäly pankkiorganisaatiossa
 • Johtamistyön sähköistyminen (esim. virtuaalisen johtajuuden ja/tai organisoimisen näkökulma, käytetyt [tai puuttuvat] sähköiset työkalut ja -menetelmät)
 • Jatkuvan muutoksen johtaminen (ml. muutoksessa selviytyminen)
 • Uhkakuvien hyödyntäminen johtamisessa (ja/tai strategiatyössä)
 • Johtamisen tutkiminen narratiivisilla menetelmillä
 • Joku muu hyvä ja ajankohtainen idea liittyen pankkikontekstiin (esim. identiteetti, ajankohtainen ja tuore leadership-lähestymistapa – ehdota!)

 

Tavoitteellinen työ palkitaan

Painotamme valinnassa valmiutta sitoutua tavoitteelliseen aikatauluun (työn valmistuminen graduseminaarin aikataulussa loppukeväästä/alkukesästä 2020), aiempaa opintomenestystä ja palavaa kiinnostusta suomalaista pankkisektoria kohtaan. Gradu parhaimmillaan voi avata ovia kohdeorganisaatioonkin, sillä projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tutkimusryhmän ja OP Ryhmän kesken. Sovittuun määräaikaan mennessä valmistuneesta pro gradu työstä maksetaan myöhemmin sovittava apuraha. Lisäksi tutkimuksen tekemisestä syntyneet ennalta sovitut kustannukset korvataan täysimääräisenä.

 

Kuinka hakea?

Mikäli tämä toimeksianto herätti mielenkiintosi, laita hakemuksesi molemmille ohjaajille sähköpostitse (word- tai pdf-dokumenttina) osoitteisiin ja :

Laadi lyhyt ja ytimekäs yhden sivun hakemus sekä kerro mihin aihepiiriin haluat tehdä gradun. Kerro hakemuksessa miksi olisit hyvä valinta gradun tekijäksi, mikä sinua motivoi aiheessa ja millaisia vahvuuksia arvioit itselläsi olevan projektin läpiviemisessä. Lisäksi mainitse kandidaatintutkielmasi arvosana, aihe ja menetelmä. Kuvaile myös yleistä opintomenestystäsi.

Deadline hakemukselle: 8.5.2019 klo 16. Ilmoitamme valituille henkilökohtaisesti.