26.04.

Onni Sairasen muistorahaston vuoden 2017 apurahat

Onni Sairasen muistorahasto julistaa haettavaksi toukokuun loppuun mennessä vuoden 2017 apurahat Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa kauppatieteitä opiskelevien pro gradu -tutkielmaa tekevien opiskelijoiden tai opiskeluryhmien kesken. Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu tutkielman teosta aiheutuneiden tai aiheutuvien välittömien kustannusten (esim. aineiston hankinta, kopiointi, postitus ja puhelin) kattamiseen. Apurahaa ei myönnetä yleisesti opiskelussa tarvittaviin ohjelmistoihin ja laitehankintoihin. Alkuperäisen pankinjohtaja Onni Sairasen muistorahaston testamentin tulkintaohjeen löytää osoitteesta http://www.porssiry.fi/fi/toiminta/onni-sairasen-muistorahasto

Hoitokunnalle osoitetut hakemukset liitteineen tulee lähettää 31.5.2017 mennessä sähköisesti Pörssi ry:n talousvastaavalle osoitteeseen  otsikolla ”OSR 2017 apurahahakemus / *oma nimi*.” Hakemuksen tulee sisältää pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman, tarkan laskelman tutkimuksen kustannuksista ja suunnitelman niiden kattamiseksi sekä selvityksen tutkimuksesta saatavasta mahdollisesta palkasta tai palkkiosta. Lisäksi liitä mukaan yhteys- ja tilitietosi.

Apurahat maksetaan stipendin saajille kesän aikana.

Lisätietoja saa tarvittaessa allekirjoittaneelta.

Arttu Pappila
Taloudenhoitaja,
Onni Sairasen muistorahasto