02.11.

Onni Sairasen muistorahaston apurahat syksy 2017

Onni Sairasen muistorahasto julistaa haettavaksi marraskuun 16. päivä mennessä syksyn 2017 apurahat Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa kauppatieteitä opiskelevien pro gradu -tutkielmaa tekevien opiskelijoiden tai opiskeluryhmien kesken. Haku on apurahojen täydennyshaku viime keväältä jäljelle jääneiden apurahojen osalta. Apuraha on ensisijaisesti tarkoitettu tutkielman teosta aiheutuneiden tai aiheutuvien välittömien kustannusten (esim. aineiston hankinta, kopiointi, postitus ja puhelin) kattamiseen. Kustannusten tulee olla perusteltuja sekä pro gradu –tutkielmaa edistäviä. Matkoja Pro gradu-seminaareihin ei korvata.

Apurahat jaetaan ensisijaisesti heille, jotka eivät ole aiemmin saaneet OSR:n apurahaa ja toissijaisesti jo sitä saaneille, jos jäljelle jää jaettavaa rahaa.

Apurahaa ei myönnetä yleisesti opiskelussa tarvittaviin ohjelmistoihin ja laitehankintoihin. Alkuperäisen pankinjohtaja Onni Sairasen muistorahaston testamentin tulkintaohjeen löytää osoitteesta http://www.porssiry.fi/fi/toiminta/onni-sairasen-muistorahasto

Hoitokunnalle osoitetut hakemukset liitteineen tulee lähettää 16.11.2017 mennessä sähköisesti Pörssi ry:n talousvastaavalle osoitteeseen  otsikolla ”OSR 2017 apurahahakemus / *oma nimi*.” Hakemuksen tulee sisältää pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman, tarkan laskelman tutkimuksen kustannuksista ja suunnitelman niiden kattamiseksi sekä selvityksen tutkimuksesta saatavasta mahdollisesta palkasta tai palkkiosta. Lisäksi liitä mukaan yhteys- ja tilitietosi. Apurahat maksetaan stipendin saajille loppuvuoden aikana.

 

Lisätietoja saa tarvittaessa allekirjoittaneelta.

Arttu Pappila
Talousvastaava,
Onni Sairasen muistorahasto