Onni Sairasen muistorahasto

Pankinjohtaja Onni Sairasen Muistorahaston testamentin tulkintaohje

Pankinjohtaja Onni Sairasen alkuperäinen testamentti on luettavissa Pörssin toimistolla. Pankinjohtaja Onni Sairanen testamenttasi vuonna 1971 Pörssi ry:lle hallinoitavaksi ja hoidettavaksi rahaston, jonka varoja tulee käyttää kauppatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen edistämiseen Jyväskylässä. Täten Pörssi julkistaa aina keväisin JSBE:n opiskelijoille haettavaksi graduapurahoja. Apurahahaun alkamisesta ja tarkemmista ohjeista tiedotetaan aina keväisin Pörssin jäsenet-sähköpostilistalla.

Onni Sairasen testamentti on jo monelta osin vanhentunut, mutta oikeudellisen luonteensa vuoksi erittäin vaikeasti muutettavissa testamentin laatijan kuoleman jälkeen. Täten muistorahaston kokouksessa 2/2014 on laadittu tulkintaohje testamentille, jossa kunnioitetaan testamentin laatijan alkuperäistä tahtoa, mutta jo lopetetut instituutiot on jätetty huomiotta ja vanhentuneet instituutiot on korvattu niiden nykyisillä vastineilla.

Apurahojen jakamisesta ja määrästä päättää rahaston hoitokunta, johon kuuluu kaksi Pörssin edustajaa ja kaksi JSBE:n edustajaa. Jokaisella jäsenellä on oma varajäsenensä. Pankinjohtaja Onni Sairasen Muistorahaston nykyisen hoitokunnan jäseniä ovat opiskelija Arttu Pappila (Pörssi ry, taloudenhoitaja), opiskelija Anna Laakkonen (Pörssi ry), professori Jukka Pellinen (JSBE) ja professori Kari Heimonen (JSBE).

 

Tulkintaohje eli ”säännöt” pankinjohtaja Onni Sairasen 5.4.1971 antamalle testamentille

  • Rahaston nimi on pankinjohtaja Onni Sairasen muistorahasto.
  • Rahasto on perustettu pankinjohtaja Onni Sairasen toivomuksesta 1971 ja sen sijaintipaikkana on Jyväskylän kaupunki.
  • Rahaston haltijana on Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry.
  • Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea kauppatieteellistä tutkimusta sekä opiskelua Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.
  • Rahaston hoidosta vastaa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu hoitokunta. Hoitokuntaan kuuluu kaksi jäsentä Pörssi ry:stä ja kaksi jäsentä Kauppakorkeakoulun opettajakunnasta. Kukin hoitokunnan osakkaista valitsee jäsenet omasta keskuudestaan ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet.
  • Rahastosta voidaan hoitokunnan päätöksellä jakaa apurahoja, kuitenkin enintään ½ sen vuosittaisesta korko- tai osinkotuotosta. Rahasto on vapaasti kartutettavissa ja avoin lahjoittajille. Rahaston hoidosta vastaavat henkilöt ovat velvollisia huolehtimaan että rahaston varat saavat vuosittain olosuhteisiin nähden mahdollisimman korkean korko- tai osinkotuoton.
  • Apurahat julistetaan haettavaksi hoitokunnan päätöksellä keväisin. Apurahoja ovat oikeutettuja anomaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa kauppatieteitä opiskelevat pro gradu-tutkielmaa tekevät opiskelijat. Apurahojen hakemiseksi hoitokunnalle osoitetut kirjalliset hakemukset on jätettävä ko. vuoden toukokuun loppuun mennessä. Hakemuksesta tulee selvästi ilmetä apurahan käyttötarkoitus.
  • Apurahat jaetaan hoitokunnan päätöksellä hakijan opintomenestykseen ja varallisuuteen katsomatta. Apurahoja jaetaan todellisten, pro gradu-tutkielman teosta syntyneiden kulujen perusteella.
  • Rahastoa koskevissa päätöksissään tulee hoitokunnan olla yksimielinen. Ollakseen päätösvaltainen, hoitokunnassa on kaikkien jäsenten oltava paikalla.
  • Jos rahasto jostakin syystä ei voi toimia tarkoituksensa mukaan, rahasto on purettava. Purkamisesta päättää rahaston hoitokunta. Rahastossa jäljellä olevat varat jaetaan hoitokunnan päätöksellä johonkin yleishyödylliseen tarkoitukseen, mieluummin sellaiseen, joka on lähellä rahaston alkuperäistä tarkoitusta.

 

Tulkintaohje on laadittu ja hyväksytty Onni Sairasen Muistorahaston kokouksessa 2/2014 24.11.2014.