Hallitushaku

Hallitushaku vuodelle 2021 aukeaa 12.10.2020! 

Lue alta ohjeet hallitukseen hakemisesta sekä tarkempi kuvaus koko uudistetusta hallituksenvalintaprosessista.

Check list:

  1. Käy kirjoittamassa nimesi Selkkarin ovessa olevaan listaan 25.10. mennessä. Laita nimesi listaan niiden pestien kohdalle, joista olet kiinnostunut. Voit myös pyytää jotain toista, esimerkiksi hallituslaista, kirjoittamaan nimesi listaan puolestasi, jos et itse pääse paikanpäälle.
  2. Lähetä CV ja vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen 25.10. mennessä. Kerro hakemuksessasi yleisesti mihin pesteihin haet ja miksi. Hakemukset julkaistaan Pörssin nettisivuille kirjautuneille käyttäjille näkyviksi. CV:t puolestaan ovat vain puheenjohtaehdokkaille lisätiedoksi ja hakemusten tueksi.
  3. Hallitushaastattelut pidetään 26.10.-6.11. välisenä aikana. Haastatteluissa on paikalla puheenjohtajaehdokkaat ja nykyinen puheenjohtaja.
  4. Syyskokous järjestetään 11.11. ravintola BRA:ssa. Valmistaudu esittelemään itsesi kokousyleisölle ja vastaamaan kokousyleisön esittämiin kysymyksiin. Ennen kokousta jokainen puheenjohtajaehdokas on muodostanut oman listansa hallitukseen valittavista. Valitun puheenjohtajat muodostama lista toimii pohjaehdotuksena hallituksenvalinnalle, mutta jokaisesta pestistä äänestetään yksitellen.

Muistathan, että vielä kokouksessakin on mahdollista asettua ehdolle!

 

Hallitushakuprosessi tarkemmin avattuna: 

Avoimet hakemukset – Syyskokouksen osallistujien äänestäessä yksittäisistä pesteistä avoimien hakemusten merkitys korostuu. Jäsenistön on tärkeää nähdä, miten hakijat perustelevat miksi heidät tulisi valita kyseisiin pesteihin ja antavat jäsenistölle mahdollisuuden tutustua hakijoihin ennakkoon. Avoimet hakemukset antavat äänestäjille paremman mahdollisuuden äänestää motivoituneinta ja vakuuttavinta ehdokasta.  

Suljettu haastattelu puheenjohtajaehdokkaiden kanssa – Haastattelut PJ-ehdokkaiden kanssa antavat jokaiselle hakijalle mahdollisuuden kertoa rauhassa omasta osaamisestaan ja motivaatiostaan mahdollisille tuleville puheenjohtajille. Lisäksi tässä haastattelutilanteessa hakijoilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä puheenjohtajaehdokkaille. Haastattelujen jälkeen puheenjohtajaehdokkaiden on helpompi koota oma listaehdotuksensa, kun ovat tavanneet kaikki hakijat myös kasvotusten.  

Puheenjohtajaehdokkaiden ehdotuslistojen perustelut – Jokainen puheenjohtajaehdokas paljastaa ennen puheenjohtajasta äänestämistä oman ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta. Nämä listat eivät ole sitovia, vaan toimivat vain pohjaehdotuksena hallituksen mahdolliselle kokoonpanolle. Listojen esittämisen yhteydessä jokainen puheenjohtajaehdokas myös lyhyesti kertoo, miksi on valinnut kyseiset ihmiset omalle listalleen. Tällöin puheenjohtajaehdokkaat voivat myös puhua ujompien hakijoiden puolesta. Puheenjohtajaehdokkaat ovat haastatelleet jokaisen hakijan etukäteen, joten he voivat tuoda lisää hakijoiden valitsemista puoltavia seikkoja esiin, vaikka osa hakijoista olisikin esiintyjinä varautuneempia, kuin muut hakijat.  

Puheenjohtajan valinta – Puheenjohtajaehdokkaat esittäytyvät ja vastaavat mahdollisiin yleisön kysymyksiin, jonka jälkeen puheenjohtajasta äänestetään.
Valinta tapahtuu ehdottomalla äänten enemmistöllä, eli ehdokkaan täytyy saada yli puolet äänistä tullakseen valituksi.
Muussa tapauksessa äänestetään uudelleen kahden eniten äänien saaneen kesken. 
 

Mahdollisuus esitellä itsensä ja vastailla yleisön kysymyksiin syyskokouksessa – Syyskokouksessa jokainen ehdokas pääsee vielä lyhyesti esittäytymään ja kertomaan itsestään kokousyleisölle.
Yleisölle annetaan myös mahdollisuus kysellä kysymyksiä ehdokkailta. 
 

Itse hallituksen valinta tapahtuu syyskokouksessa yksitellen pestikohtaisesti äänten yksinkertaisella enemmistöllä, eli jokaisesta pestistä käydään yksi äänestys, jonka perusteella eniten ääniä saanut valitaan tehtävään. Parillisissa pesteissä (kuten tapsat ja yrkät) äänestetään pareista. Eli äänestäjillä on kaksi ääntä, jotka voivat antaa kahdelle eri hakijalle. Kaksi eniten ääniä saanutta hakijaa valikoituvat tässä tapauksessa hallitukseen.