Hallitus

Kuva tulossa

Puheenjohtaja

Fanni Hollström

+358 50 494 5640

Puheenjohtaja on kokonaisvaltaisesti vastuussa yhdistyksen toiminnasta, johtaen 12 henkistä hallitusta. Puheenjohtaja toimii yhdistyksen kasvoina tärkeimpien sidosryhmien, kuten Suomen Ekonomien, KESE:n, JSBE:n, JYY:n ja tarvittaessa yhteistyöyritysten suuntaan. Pesti on todella monipuolinen, sillä puheenjohtajan tulee olla hyvin perillä yhdistyksen asioista kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa mm. yhdistyksen taloutta, tapahtumia ja koulutuspolitiikkaa niin paikallisella- kuin kansallisellakin tasolla. Puheenjohtajan vastuulla on myös pitää huoli siitä, että yhdistyksen toiminta on laillista ja että toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti toteuttaen suunniteltua viisivuotisstrategiaa.

 

Kuva tulossa

Varapuheenjohtaja

Johannes Teittinen

+358 44 296 5154

Pörssin varapuheenjohtajan toimikenttä on yksi hallituksen laajimmista. Varapuheenjohtajan eli tuttavallisemmin VPJ:n tärkein tehtävä on tukea ja auttaa puheenjohtajaa sekä muuta hallitusta heidän tehtävissään. Myös yleismieheksi kutsutun VPJ:n vastuulle kuuluu taloudenhoito yhdessä talousvastaavan kanssa, varallisuuden sijoittaminen, liiketoiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä tiloista, tavaroista ja hankinnoista vastaaminen. Monipuolisen ja laajan tehtäväkentän ansiosta VPJ pääsee usein myös toteuttamaan omia ideoitaan usealla eri sektorilla.

 

 

Kuva tulossa

Talousvastaava

Arttu Pappila

+358 40 844 1481

Talousvastaavan sektoriin kuuluu yhdistyksen taloudenhoito, päivittäisen kassaliikenteen ylläpitäminen sekä toiminnan raportointi. Talousvastaava pääsee näkemään laajasti yhdistyksen toimintaa, ja saa samalla arvokkaan kokemuksen käytännön kirjanpidosta ja talouden hoidosta. Talousvastaava on päävastuussa päivittäisistä raha-asioista, kirjanpidosta, osto- ja myyntireskontrasta, sekä budjetoinnista ja talouden seurannasta. Vuoden aikana talousvastaava pyörittää myös Onni Sairasen muistorahaston toimintaa.

 

Kuva tulossa

Sihteeri ja liikuntavastaava

Iiro Eskelinen

+358 44 511 0495

|

Sihteerin ja liikuntavastaavan pesti on kaksiosainen. Sihteerin työtehtäviin kuuluu mm. esityslistan tekeminen yhdessä puheenjohtajan ja hallituksen kanssa, kokouskutsujen lähettäminen jäsenistölle sekä kokouksen pöytäkirjojen laatiminen ja arkistointi.

Liikuntavastaava toteuttaa mitä erilaisimpia liikuntatapahtumia vastapainoksi muulle Pörssin toiminnalle. Vain mielikuvitus (ja talousvastaavan sana) ovat rajana. Tapahtumat vaihtelevat liikuntakokeiluista ja vakiovuoroista suurempiin tapahtumiin sekä muiden ainejärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettäviin.

 

Kuva tulossa

Korkeakoulupoliittinen vastaava

Julia Huovila

+358 40 846 1134

Korkeakoulupoliittisen vastaavan eli kopon pääasiallisena tehtävänä on toimia kauppatieteiden opiskelijoiden edunvalvojana sekä opintoasioiden tiedonvälittäjänä eri tahoille. Kopo osallistuu jaostonsa edustajien kanssa erilaisiin päättävien elinten kokouksiin, joissa opiskelijaedustajat varmistavat opiskelijoiden näkökulman huomioon ottamisen päätöksenteossa. Kopojaosto ylläpitää kopoforumia, jossa jäsenistöä tiedotetaan korkeakoulupoliittisista asioista – täällä jäsenistöllä on mahdollisuus kertoa toiveistaan, jotka voidaan viedä eteenpäin kauppakorkeakoulun ja yliopiston hallintoelimiin. Kauppakorkeakoulun lisäksi kopo toimii koko yliopiston koporintamalla: esimerkiksi JYY:n opinto- ja tiedevaliokunnan kautta voidaan tehdä kannanottoja kansallisellakin tasolla. Jos opiskelija huomaa parannettavaa esimerkiksi kurssirakenteissa tai –sisällöissä, suoritustavoissa tai opetuksessa, kannattaa ottaa yhteyttä kopoon, jolloin asiaa voidaan ryhtyä viemään eteenpäin.

 

Kuva tulossa

Tiedotusvastaava ja päätoimittaja

Katarina Mustonen

+358 40 057 2126

Päätoimittajan hyppysissä on muutamia naruja. Päätoimittaja vastaa ainejärjestön lehden Pörssikurssin linjasta, sisällöstä, sekä ulkoasusta. Päätoimittaja vastaa myös Pörssin blogista. Päätoimittajan arkeen kuuluu aikatauluttamista, suunnittelua, juttujen keräämistä, sekä koordinointia. Täten päätoimittajan täytyy aina ymmärtää mitä ympärillä tapahtuu! Päätoimittajan vastuualueeseen kuuluu myös Pörssi ry:n tiedotus. Tiedotusta tehdään niin ainejärjestön sisällä, kuin myös ulkopuolellekin. On tärkeää että viesti kulkee joutuisasti!

 

Kuva tulossa

Kansainvälisyys- & Excursiovastaava

Miina Sarén

+358 50 301 9567

|

Kansainvälisyysvastaava vastaa Pörssi ry:n kansainvälisestä toiminnasta. Tehtäviin lukeutuu kansainvälisten opiskelijoiden innostaminen mukaan Pörssin toimintaan sekä pörssiläisten kannustaminen kansainvälistymiseen ja lähtemään rohkeammin vaihtoon/ulkomaille harjoitteluun. Kv-vastaava osallistuu myös KKR:n eli koulutuksenkehittämisryhmän ja JYY:n kv-valiokunnan toimintaan ja kehittää kansainvälistä toimintaa sekä ainejärjestöjen että yliopiston tasolla.

Excursiovastaavan pestiin puolestaan kuuluu excursioiden eli opinto- ja tapahtumamatkojen järjestäminen sekä bussivarausten tekeminen muiden sektorien tarpeisiin. Excuvastaavan vuoteen kuuluu legendaarinen Rukan excu, alkusyksyn fuksiexcu sekä loppusyksystä järjestettävä ulkomaan excu. Lisäksi joka toinen vuosi on Pörssin vuoro järjestää Pietarin excu, jossa pääsee tutustumaan itänaapurimme nähtävyyksiin ja kulttuuriin.

 

Kuva tulossa

 

Juhlavastaava

Anna-Maria Kuisma

+358 40 760 7078

Juhlavastaavan tehtävänä hallituksessa on järjestää kaksi Pörssin suurinta tapahtumaa, Pörssin perinteinen rinnerieha ja vuosijuhlat. Vaikka juhlavastaava onkin päävastuussa näistä tapahtumista, myös muu hallitus on mukana auttamassa järjestelyissä, sillä näin suurten tilaisuuksien toteuttaminen ei onnistuisi ilman tiivistä yhteistyötä. Juhlavastaavan työ on suurilta osin organisoimista, asioiden selvittelyä, delegoimista, aikatauluttamista, tiedottamista ja erilaisten asioiden sopimista esimerkiksi yritysten, viranomaisten ja muiden ainejärjestöjen kanssa. Ennen kaikkea juhlavastaavalta vaaditaan hyviä organisointi-, neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja, sekä kykyä löytää välillä hieman luovempiakin ratkaisuja. 

 

 

Yrityssuhdevastaavat

Roosa Hämäläinen & Antti Rinta-Jaskari

+358 40 517 5808 | +358 40 072 4894

|

Yrityssuhdevastaavien päätehtävänä on toimia linkkinä Pörssi ry:n ja yritysten välillä. Yrityssuhdevastaavat kehittävät yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa, luovat uusia suhteita potentiaalisiin yrityksiin ja pyrkivät tuomaan yritykset lähelle jäsenistöämme hyödyttäen näin sekä yrityksiä että jäseniä. Yrityssuhdevastaavat hankkivat Pörssille varoja toimintaa varten ja järjestävät monipuolisia yritystapahtumia Pörssi ry:n jäsenille yhteistyökumppaneiden kanssa. Yrityssuhdevastaavien vastuulla on myös johtaa yrityssuhdejaostoa.

Kuva tulossa Kuva tulossa

 

 

Projektivastaavat

Niina Raatikainen & Emma Varis

+358 40 140 3420 | +358 40 485 5999

|

Projektivastaavien tehtävänä on organisoida tapahtumia Pörssin jäsenistölle, sekä ohjata tapahtumajaostoa ja biletiimiä. Projektivastaavat järjestävät kuukausittain useita tapahtumia, joissa Pörssin jäsenillä on mahdollisuus virkistäytyä. Pestiin kuuluu sekä pienempiä, kuten sitsejä, että isompia tapahtumia, kuten vuosijuhlien sillis. Poikkitieteellisiä tapahtumia järjestetään myös yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Projektivastaavan tehtävä on monipuolinen ja siihen kuuluvat kaikki tapahtumaan liittyvät asiat tapahtuman budjetoinnista, markkinoinnin kautta tapahtuman järjestämiseen.

Kuva tulossa Kuva tulossa