Hallitus

Puheenjohtaja

Johannes Teittinen

+358 44 296 5154

Puheenjohtaja on kokonaisvaltaisesti vastuussa yhdistyksen toiminnasta, johtaen 12 henkistä hallitusta. Puheenjohtaja toimii yhdistyksen kasvoina tärkeimpien sidosryhmien, kuten Suomen Ekonomien, KESE:n, JSBE:n, JYY:n ja tarvittaessa yhteistyöyritysten suuntaan. Pesti on todella monipuolinen, sillä puheenjohtajan tulee olla hyvin perillä yhdistyksen asioista kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa mm. yhdistyksen taloutta, tapahtumia ja koulutuspolitiikkaa niin paikallisella- kuin kansallisellakin tasolla. Puheenjohtajan vastuulla on myös pitää huoli siitä, että yhdistyksen toiminta on laillista ja että toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti toteuttaen suunniteltua viisivuotisstrategiaa.

 

Varapuheenjohtaja

Arttu Suoranta

+358 50 355 4429

Pörssin varapuheenjohtajan toimikenttä on yksi hallituksen laajimmista. Varapuheenjohtajan eli tuttavallisemmin VPJ:n tärkein tehtävä on tukea ja auttaa puheenjohtajaa sekä muuta hallitusta heidän tehtävissään. Myös yleismieheksi kutsutun VPJ:n vastuulle kuuluu taloudenhoito yhdessä talousvastaavan kanssa, varallisuuden sijoittaminen, liiketoiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä tiloista, tavaroista ja hankinnoista vastaaminen. Monipuolisen ja laajan tehtäväkentän ansiosta VPJ pääsee usein myös toteuttamaan omia ideoitaan usealla eri sektorilla.

 

 

Talousvastaava

Tommi Mäkinen

+358 40 042 1659

Talousvastaavan sektoriin kuuluu yhdistyksen taloudenhoito, päivittäisen kassaliikenteen ylläpitäminen sekä toiminnan raportointi. Talousvastaava pääsee näkemään laajasti yhdistyksen toimintaa, ja saa samalla arvokkaan kokemuksen käytännön kirjanpidosta ja talouden hoidosta. Talousvastaava on päävastuussa päivittäisistä raha-asioista, kirjanpidosta, osto- ja myyntireskontrasta, sekä budjetoinnista ja talouden seurannasta. Vuoden aikana talousvastaava pyörittää myös Onni Sairasen muistorahaston toimintaa.

 

Viestintävastaava ja sihteeri

Heidi Pakarinen

+358 40 548 2814

Viestintävastaava vastaa Pörssin sisäisistä ja ulkoisista tiedotuskanavista sekä hoitaa sihteerin tehtäviä yhdistyksessä. Sihteerin työtehtäviä ovat mm. esityslistan tekeminen yhdessä puheenjohtajan ja hallituksen kanssa, kokouskutsujen lähettäminen jäsenistölle sekä pöytäkirjojen laatiminen ja arkistointi.

Tiedotuskanavista viestintävastaavan vastuulla ovat nettisivut, Facebook, sähköposti, Twitter sekä LinkedIn. Viestintävastaava toimii tiiviissä yhteistyössä päätoimittajan kanssa ja osallistuu markkinointitiimin kokouksiin. Viestintävastaava organisoi myös excursiot Pietariin, ulkomaille, Rukalle sekä fuksiexcukohteeseen.

 

 

Korkeakoulupoliittinen vastaava

Petteri Karjalainen

+358 50 412 6912

Korkeakoulupoliittisen vastaavan eli kopon pääasiallisena tehtävänä on toimia kauppatieteiden opiskelijoiden edunvalvojana sekä opintoasioiden tiedonvälittäjänä eri tahoille. Kopo osallistuu jaostonsa edustajien kanssa erilaisiin päättävien elinten kokouksiin, joissa opiskelijaedustajat varmistavat opiskelijoiden näkökulman huomioon ottamisen päätöksenteossa. Kopojaosto ylläpitää kopoforumia, jossa jäsenistöä tiedotetaan korkeakoulupoliittisista asioista – täällä jäsenistöllä on mahdollisuus kertoa toiveistaan, jotka voidaan viedä eteenpäin kauppakorkeakoulun ja yliopiston hallintoelimiin. Kauppakorkeakoulun lisäksi kopo toimii koko yliopiston koporintamalla: esimerkiksi JYY:n opinto- ja tiedevaliokunnan kautta voidaan tehdä kannanottoja kansallisellakin tasolla. Jos opiskelija huomaa parannettavaa esimerkiksi kurssirakenteissa tai –sisällöissä, suoritustavoissa tai opetuksessa, kannattaa ottaa yhteyttä kopoon, jolloin asiaa voidaan ryhtyä viemään eteenpäin.

 

Päätoimittaja

Hanna Kaijalainen

+358 44 290 7002

Päätoimittajan hyppysissä on muutamia naruja. Päätoimittaja vastaa ainejärjestön lehden Pörssikurssin linjasta, sisällöstä, sekä ulkoasusta. Päätoimittaja vastaa myös Pörssin blogista. Päätoimittajan arkeen kuuluu aikatauluttamista, suunnittelua, juttujen keräämistä, sekä koordinointia. Täten päätoimittajan täytyy aina ymmärtää mitä ympärillä tapahtuu! Päätoimittajan vastuualueeseen kuuluu myös Pörssi ry:n tiedotus. Tiedotusta tehdään niin ainejärjestön sisällä, kuin myös ulkopuolellekin. On tärkeää että viesti kulkee joutuisasti!

 

Sosiaalipoliittinen vastaava

Roosa Kari

+358 40 773 1067

Sosiaalipoliittisen vastaavan eli sopon pesti yhdistää tutut kansainvälisyys- ja liikuntavastaavan tehtävät sekä uutena kokonaisuutena sopon tehtävät. Sopo vastaa pörssiläisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Lisäksi sopo vastaa tutoroinnista yhdessä kopon kanssa kantaen vastuuta erityisesti KV-opiskelijoista sekä tutorien ja fuksien ryhmäytymisestä. KV-puolella sopo vastaa tutuista tapahtumista, kuten vaihtoiltojen järjestämisestä pörssiläisille. 

 

 

 

Juhlavastaava

Janina Järvi

+358 44 512 3454

Juhlavastaavan tehtävänä hallituksessa on järjestää kaksi Pörssin suurinta tapahtumaa, Pörssin perinteinen rinnerieha ja vuosijuhlat. Vaikka juhlavastaava onkin päävastuussa näistä tapahtumista, myös muu hallitus on mukana auttamassa järjestelyissä, sillä näin suurten tilaisuuksien toteuttaminen ei onnistuisi ilman tiivistä yhteistyötä. Juhlavastaavan työ on suurilta osin organisoimista, asioiden selvittelyä, delegoimista, aikatauluttamista, tiedottamista ja erilaisten asioiden sopimista esimerkiksi yritysten, viranomaisten ja muiden ainejärjestöjen kanssa. Ennen kaikkea juhlavastaavalta vaaditaan hyviä organisointi-, neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja, sekä kykyä löytää välillä hieman luovempiakin ratkaisuja. 

 

 

Yrityssuhdevastaavat

Jussi Ala-Kortesmaa & Santeri Vaattovaara

+358 40 062 1793 | +358 50 563 6961

|

Yrityssuhdevastaavien päätehtävänä on toimia linkkinä Pörssi ry:n ja yritysten välillä. Yrityssuhdevastaavat kehittävät yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa, luovat uusia suhteita potentiaalisiin yrityksiin ja pyrkivät tuomaan yritykset lähelle jäsenistöämme hyödyttäen näin sekä yrityksiä että jäseniä. Yrityssuhdevastaavat hankkivat Pörssille varoja toimintaa varten ja järjestävät monipuolisia yritystapahtumia Pörssi ry:n jäsenille yhteistyökumppaneiden kanssa. Yrityssuhdevastaavien vastuulla on myös johtaa yrityssuhdejaostoa.

 

Tapahtumavastaavat

Oskari Perttilä & Iita Turpela

+358 40 053 6042 | +358 50 431 8989

Tapahtumavastaavien tehtävänä on organisoida tapahtumia yhdessä tapahtumajaoston kanssa Pörssin jäsenistölle. Tapahtumavastaavat järjestävät kuukausittain useita tapahtumia, joissa Pörssin jäsenillä on mahdollisuus virkistäytyä. Pestiin kuuluu sekä pienempiä, kuten sitsejä, että isompia tapahtumia, kuten vuosijuhlien sillis. Poikkitieteellisiä tapahtumia järjestetään myös yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Tapahtumavastaavan tehtävä on monipuolinen ja siihen kuuluvat kaikki tapahtumaan liittyvät asiat tapahtuman budjetoinnista, markkinoinnin kautta tapahtuman järjestämiseen.