Hallituksen rakenne 2018

Tältä sivulta löydät kuvaukset hallituspestien sisällöistä. Lisätietoa voit kysyä nykyisiltä hallituslaisilta. Pörssin blogissa julkaistaan ennen hallitushakua ja sen aikana hallituspesteihin liittyviä tekstejä, jotka linkitämme tälle sivulle sitä mukaa kun ne julkaistaan. Hallituksen työhön pääset kurkkaamaan Pörssin snäppiä seuraamalla, kun hallituslaiset kertovat omasta työstään. Hallitus järjestää myös kyselyillan maanantaina 9.10. klo 18 Teerenpelissä. Täällä pääset tutustumaan paremmin hallitustyöhön. Tervetuloa!

PuheenjohtajaVarapuheenjohtajaTalousvastaavaKorkeakoulupoliittinen vastaavaSosiaalipoliittinen vastaavaTapahtumavastaavatYrityssuhdevastaavatJuhlavastaavaViestintävastaavaPäätoimittaja

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa 12-henkistä hallitusta. Hän vastaa kokonaisvaltaisesti yhdistyksen toiminnasta, etenkin strategisista linjauksista ja päätöksistä sekä toiminnan laillisuudesta. Puheenjohtaja edustaa yhdistystä ja jäsenistöä mm. JSBE:n, JYYn, Suomen Ekonomien ja KESE:n kokouksissa ja tapaamisissa. Hän myös kehittää ja ylläpitää sidosryhmäsuhteita yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden sekä muiden ainejärjestöjen kanssa.

Katso tästä puheenjohtajan blogiteksti!

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajistossa puheenjohtajan rinnalla, tukien tätä ja muuta hallitusta toiminnassa ja päätöksenteossa. Hän on vastuussa mm. Pörssin tiloista ja irtaimistosta, PörssiStoresta sekä alumniyhteistyöstä. Varapuheenjohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä talousvastaavan kanssa vastaten laskujen maksamisesta, sijoitusvarallisuuden hoitamisesta sekä liiketoiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä.

Katso tästä varapuheenjohtajan blogiteksti!

Talousvastaava

Talousvastaava vastaa Pörssin varainhoidosta, päivittäisestä kassaliikenteestä sekä toiminnasta raportoimisesta. Lisäksi talousvastaava hoitaa sijoitusvarallisuutta yhdessä varapuheenjohtajan kanssa ja toimii sijoituskerhon yhteyshenkilönä hallituksessa.

Katso tästä talousvastaavan blogiteksti!

Korkeakoulupoliittinen vastaava

Korkeakoulupoliittinen vastaava eli kopo vastaa pörssiläisten edunvalvonnasta edustaen Pörssiä erilaisissa hallintoelimissä sekä paikallisesti että kansallisesti. Lisäksi kopo vastaa tutoroinnista yhdessä sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa. Kopo koordinoi kopojaostoa, joka koostuu hallinnon opiskelijaedustajista eli hallopedeistä sekä oppiainevastaavista.

Katso tästä kopon blogiteksti!

Sosiaalipoliittinen vastaava

Uusi sosiaalipoliittisen vastaavan eli sopon pesti yhdistää tutut kansainvälisyys- ja liikuntavastaavan tehtävät sekä uutena kokonaisuutena sopon tehtävät. Sopo vastaa pörssiläisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Lisäksi sopo vastaa tutoroinnista yhdessä kopon kanssa kantaen vastuuta erityisesti KV-opiskelijoista sekä tutorien ja fuksien ryhmäytymisestä. KV-puolella sopo vastaa tutuista tapahtumista, kuten vaihtoiltojen järjestämisestä pörssiläisille. Liikuntasektorille muodostetaan uusi liikuntajaosto, joka toimii sopon apuna erilaisten liikuntatapahtumien järjestämisessä.

Katso tästä sopon blogiteksti!

Tapahtumavastaavat

Tapahtumavastaavien vastuulla on koko Pörssin tapahtumatarjonnan organisointi ja toteuttaminen. Tapahtumavastaavat koordinoivat biletiimin ja tapahtumajaoston toimintaa. Tapahtumajaosto toimii tapahtumakonseptien ideoijana auttaen tapahtumavastaavia myös käytännön järjestelyissä.

Katso tästä tapahtumavastaavien blogiteksti!

Yrityssuhdevastaavat

Yrityssuhdevastaavat kehittävät ja ylläpitävät yritysten ja Pörssin välistä yhteistyötä hankkien samalla varoja Pörssin toimintaa varten. He mahdollistavat yritysten ja pörssiläisten kohtaamiset esimerkiksi järjestämällä erilaisia tapahtumia. Yrityssuhdevastaavien alla toimii yrityssuhdejaosto, joka hankkii yhteistyösopimuksia mm. rinneriehaan, vuosijuhlille, haalareihin ja Siniseen Pörssiin.

Katso tästä yrityssuhdevastaavien blogiteksti!

Juhlavastaava

Juhlavastaava on vastuussa kahdesta Pörssin suurimmasta tapahtumasta: Pörssin perinteisestä rinneriehasta sekä vuosijuhlista. Jatkossa juhlavastaava ottaa enemmän vastuuta myös vapun käytännön järjestelyistä. Juhlavastaavan apuna tapahtumien järjestämisessä ovat muu hallitus sekä tapahtumia varten koottavat tiimit.

Katso tästä juhlavastaavan blogiteksti!

Viestintävastaava

Viestintävastaava vastaa Pörssin sisäisistä ja ulkoisista tiedotuskanavista sekä hoitaa sihteerin tehtäviä yhdistyksessä. Tiedotuskanavista viestintävastaavan vastuulla ovat nettisivut, Facebook, sähköposti, Twitter sekä LinkedIn. Viestintävastaava toimii tiiviissä yhteistyössä päätoimittajan kanssa ja osallistuu markkinointitiimin kokouksiin. Viestintävastaava organisoi myös excursiot Pietariin, ulkomaille, Rukalle sekä fuksiexcukohteeseen.

Katso tästä viestintävastaavan blogiteksti!

Päätoimittaja

Päätoimittaja vastaa sisällön ideoinnista, koordinoinnista ja tuotannosta ainejärjestölehti Pörssikurssiin, Pörssin blogiin, Instagramiin, Snapchatiin ja muihin kanaviin, joissa tarvitaan kuvallista sisältöä. Päätoimittajan alla toimii markkinointitiimi, jonka kokousten ja koulutusten järjestämisestä päätoimittaja vastaa. Markkinointitiimi ideoi ja toteuttaa sisältöä Pörssikurssiin, blogiin ja sosiaaliseen mediaan.

Katso tästä päätoimittajan blogiteksti!