Pörssi Allstars

Pörssin toiminnan järjestämisessä tärkeässä osassa toimivat jaostot, toimihenkilöt ja aktiivit. He mahdollistavat entistä laadukkaamman ja monipuolisemman tarjonnan kaikille Pörssin jäsenille. Jaostojen ja toimihenkilöpestien kautta avautuu myös enemmän mahdollisuuksia päästä syvemmälle mukaan yhdistyksen toimintaan. Samalla pääset myös itse oppimaan ja kehittymään vuoden aikana.

Vaikka sinulla ei olisikaan pestiä jaostossa tai toimihenkilönä, voit olla mukana Pörssin toiminnassa tekemässä ja järjestämässä. Erilaisista aktiivihommista, tiimikokouksista, pestihauista ja kertaluontoisista tehtävistä ilmoitamme Facebookissa Henkilöstöpörssi-ryhmässä. Käy liittymässä – apukäsille on aina tarvetta!

 

Kopojaosto

Kopojaoston tehtävänä on huolehtia pörssiläisten edunvalvonnasta, kuten koulutuksen laadusta. Kopojaostoon kuuluu viisi oppiainevastaavaa ja kolme tiedekuntaneuvoston hallopediä (hallinnon opiskelijaedustajaa) ja heidän varajäsenensä, kolme koulutuksen kehittämisryhmän (KKR) opiskelijaedustajaa, opetussuunnitelmatyöryhmän opiskelijajäsen sekä korkeakoulupoliittinen vastaava eli kopo. Opiskelijaedustajat osallistuvat erilaisten vastuuelimien kokouksiin vieden niihin opiskelijoiden näkökulmaa. Lisäksi jaosto informoi muita opiskelijoita heitä koskevista päätöksistä ja pyrkii saamaan aikaan keskustelua. Oppiainevastaavat myös pitävät säännöllisesti yhteyttä oman oppiaineensa henkilökuntaan.

Helena Lyyra, viestinnän johtaminen

Taneli Junnunkauppi, markkinointi

Tiina Salmirinne, johtaminen

 

Elina Palonen, taloustiede

Julia Juolahti, laskentatoimi

Katri Oinonen, kopo & International Master’s Programmes

 

Yrityssuhdejaosto

Yrityssuhdejaosto on hallituksen yrityssuhdevastaavien oikea käsi, jonka tehtävänä on huolehtia pörssiläisten eduista yhdessä yrkkien kanssa. Jaosto tekee yhteistyösopimuksia rinneriehaan sekä vuosijuhlille, ja vastaa haalarimainoksista sekä Sinisen Pörssin etuohjelmasta. Jaostossa toimiminen mahdollistaa kontaktien luomisen yritysmaailmaan ja antaa oman alan työkokemusta jo opiskeluaikana.

Anton Sihvonen

Sara Lanning

Viivi Varjus

Tapahtumajaosto

Tapahtumajaoston tehtävänä on auttaa tapahtumavastaavia Pörssin tapahtumien organisoinnissa ja toteuttamisessa. Jaoston vastuulle kuuluu erityisesti sitsien ja lipunmyyntien järjestäminen sekä fuksiaisten suunnittelu. Jaoston jäsenet pääsevät paitsi kehittämään nykyisiä, myös luomaan uusia tapahtumakonsepteja. Tapahtumajaostoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tapahtumajaosto@porssiry.fi.

Max Kuutti

Nea Aapro

Roni Ihamäki

Tessa Tuomainen

Liikuntajaosto

Liikuntajaosto toimii yhteistyössä sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa toteuttaen Pörssille huikeita liikuntakokemuksia. Rutiininomaisiin tehtäviin kuuluu viikoittaisten vakiovuorojen suunnittelu ja pyörittäminen, jossa on tärkeää huolehtia salien varauksista, varusteiden kunnosta sekä vuoroista tiedottamisesta. Liikuntajaostolaiset järjestävät myös mitä monipuolisempia liikuntakokeiluja ja ideoivat sekä toteuttavat sopon avustuksella liikuntapainotteisia excuja sekä hyvinvointitapahtumia. Liikuntajaostoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse .

Julia Juolahti

Siru Muhonen

Liinu Tornberg

 

Mediajaosto

Mediajaosto toimii päätoimittajan ja viestintävastaavan apuna. Jaostolaisten tehtäviin kuuluvat valokuvaaminen, grafiikoiden ja bannerien tekeminen sekä sisällön tuottaminen Pörssin sosiaalisen median kanaviin ja blogiin. Yhdessä toistensa kanssa jaosto toteuttaa myös erilaisia markkinointikampanjoita.

Katarina Mustonen

Laura Fuentes

Vilma Autio

Markkinointitiimi

Markkinointitiimi on kaikille pörssiläisille avoin tiimi, joka vastaa ideoinnista ja sisällöntuotannosta Pörssin eri viestintäkanaviin. Tiimissä kirjoitetaan Pörssikurssia, ideoidaan blogia ja sosiaalista mediaa sekä suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia kampanjoita ja markkinointiprojekteja. Tiimille järjestetään myös markkinointiin liittyviä koulutuksia ja workshopeja. Tiimin kokouksista ja muista tapahtumista sekä erilaisista projekteista kuulet liittymällä Facebookissa Markkinointitiimi-ryhmään.

 

Firmamessutiimi

Firmamessutiimi on vastuussa tammikuussa 2019 järjestettävistä ura- ja rekrytointimessuista eli Firmamessuista. Tiimin vastuualueena on organisoida koko tapahtuma alusta loppuun. Firmamessutiimin tehtäviin kuuluvat mm. tapahtuman käytännön järjestelyjen suunnitelu ja toteutus, yhteistyöyritysten kontaktoiti, messupaikkojen myynti, markkinointi sekä budjetointi. Listätietoja.

Olli Järvi

Janina Syyli

Julia Suontama

Noora Tiainen

 

Toimihenkilöt

Noora Lampinen, ympäristövastaava

JYYn ympäristöopas

 

 

Jimi Tamminen www-vastaava

ABIcrew

Kolmihenkinen ABIcrew toimii JSBE:n alla vastaten kauppakorkeakoulun markkinoinnista potentiaalisille hakijoille. ABIcrew vierailee lukioilla ja messuilla esittelemässä kauppakorkeakoulua, ja innostaa myös muita JSBE:n opiskelijoita pitämään esittelyjä entisissä opinahjoissaan. Jos olet kiinnostunut vierailemaan vanhassa oppilaitoksessasi, laita sähköpostia osoitteeseen abicrew@porssiry.fi. Saat vierailua varten ohjeistuksen sekä esittelymateriaalit ja lisäksi matkakulusi korvataan.

ABIcrew näkyy ja kuuluu myös sosiaalisessa mediassa. Kolmikon löydät Instagramista ja Snapchatista nimimerkillä abicrew_jsbe ja Facebookista nimellä ABIcrew-JSBE.

Helena Lyyra

Tiina Salmirinne

Nea Isaksson