Pörssi Allstars

Pörssin toiminnan järjestämisessä tärkeässä osassa toimivat jaostot, toimihenkilöt ja aktiivit. He mahdollistavat entistä laadukkaamman ja monipuolisemman tarjonnan kaikille Pörssin jäsenille. Jaostojen ja toimihenkilöpestien kautta avautuu myös enemmän mahdollisuuksia päästä syvemmälle mukaan yhdistyksen toimintaan. Samalla pääset myös itse oppimaan ja kehittymään vuoden aikana.

Vaikka sinulla ei olisikaan pestiä jaostossa tai toimihenkilönä, voit olla mukana Pörssin toiminnassa tekemässä ja järjestämässä. Erilaisista aktiivihommista, tiimikokouksista, pestihauista ja kertaluontoisista tehtävistä ilmoitamme Facebookissa Henkilöstöpörssi-ryhmässä. Käy liittymässä – apukäsille on aina tarvetta!

 

Kopojaosto

Kopojaoston tehtävänä on huolehtia pörssiläisten edunvalvonnasta, kuten koulutuksen laadusta. Kopojaostoon kuuluu kuusi oppiainevastaavaa, kolme tiedekuntaneuvoston hallopediä (hallinnon opiskelijaedustajaa) ja heidän varajäsenensä, kolme koulutuksen kehittämisryhmän (KKR) opiskelijaedustajaa, opetussuunnitelmatyöryhmän opiskelijajäsen sekä korkeakoulupoliittinen vastaava eli kopo. Opiskelijaedustajat osallistuvat erilaisten vastuuelimien kokouksiin vieden niihin opiskelijoiden näkökulmaa. Lisäksi jaosto informoi muita opiskelijoita heitä koskevista päätöksistä ja pyrkii saamaan aikaan keskustelua. Oppiainevastaavat myös pitävät säännöllisesti yhteyttä oman oppiaineensa henkilökuntaan.

Kuva tulossa

Elina Manninen, viestinnän johtaminen

Kuva tulossa

Elli Karppinen, markkinointi

Kuva tulossa

Katariina Saarinen, johtaminen

 

Kuva tulossa

Laura Tikkanen, taloustiede

Kuva tulossa

Petteri Karjalainen, yrittäjyys & kauppaoikeus

Kuva tulossa

Vilma Aaltonen, laskentatoimi

 

 

Yrityssuhdejaosto

Yrityssuhdejaosto on hallituksen yrityssuhdevastaavien oikea käsi, jonka tehtävänä on huolehtia pörssiläisten eduista yhdessä yrkkien kanssa. Jaosto tekee yhteistyösopimuksia rinneriehaan sekä vuosijuhlille, ja vastaa haalarimainoksista sekä Sinisen Pörssin etuohjelmasta. Jaostossa toimiminen mahdollistaa kontaktien luomisen yritysmaailmaan ja antaa oman alan työkokemusta jo opiskeluaikana.

Kuva tulossa

Arttu Suoranta

Kuva tulossa

Kristian Stenbacka

Kuva tulossa

Tommi Mäkinen

 

 

Tapahtumajaosto

Tapahtumajaoston tehtävänä on auttaa projektivastaavia Pörssin tapahtumien organisoinnissa ja toteuttamisessa. Jaoston vastuulle kuuluu erityisesti sitsien ja lipunmyyntien järjestäminen sekä fuksiaisten suunnittelu. Jaoston jäsenet pääsevät paitsi kehittämään nykyisiä, myös luomaan uusia tapahtumakonsepteja. Tapahtumajaostoon voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tapahtumajaosto@porssiry.fi.

Kuva tulossaIita Turpela

Kuva tulossaOskari Perttilä

 

 

Markkinointitiimi

Markkinointitiimi on kaikille pörssiläisille avoin tiimi, joka vastaa ideoinnista ja sisällöntuotannosta Pörssin eri viestintäkanaviin. Tiimissä kirjoitetaan Pörssikurssia, ideoidaan blogia ja sosiaalista mediaa sekä suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia kampanjoita ja markkinointiprojekteja. Tiimille järjestetään myös markkinointiin liittyviä koulutuksia ja workshopeja. Tiimin kokouksista ja muista tapahtumista sekä erilaisista projekteista kuulet liittymällä Facebookissa Markkinointitiimi-ryhmään.

 

 

Firmamessupäälliköt

Kuva tulossa

Jori Lagerblom

Kuva tulossa

Roosa Hämäläinen

 

 

Toimihenkilöt

Kuva tulossa

Jonna Jokinen, ympäristövastaava

JYYn ympäristöopas

Kuva tulossa

Sampo Tervomaa, www-vastaava

 

Kuva tulossa

Hanna Kaijalainen, valokuvaaja

Kuva tulossa

Emma Varis, graafikko

 

 

ABIcrew

Kolmihenkinen ABIcrew toimii JSBE:n alla vastaten kauppakorkeakoulun markkinoinnista potentiaalisille hakijoille. ABIcrew vierailee lukioilla ja messuilla esittelemässä kauppakorkeakoulua, ja innostaa myös muita JSBE:n opiskelijoita pitämään esittelyjä entisissä opinahjoissaan. Jos olet kiinnostunut vierailemaan vanhassa oppilaitoksessasi, laita sähköpostia osoitteeseen abicrew@porssiry.fi. Saat vierailua varten ohjeistuksen sekä esittelymateriaalit ja lisäksi matkakulusi korvataan.

ABIcrew näkyy ja kuuluu myös sosiaalisessa mediassa. Kolmikon löydät Instagramista ja Snapchatista nimimerkillä abicrew_jsbe ja Facebookista nimellä ABIcrew-JSBE.

Kuva tulossa

Leena Niemelä

Kuva tulossa

Ella Horttanainen

Kuva tulossa

Saara Sonninen